Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Bucuresti
 

                 

Accountancy Europe (ACE) a anunțat lansarea paginii Technology Hub

Accountancy Europe (ACE) a anunțat lansarea paginii Technology Hub, un portal în care sunt prezentate inițiativele din domeniul tehnologiei cu rolul de a promova activitatea profesională și dezbateri privind dezvoltările tehnologice. Aici puteți consulta publicații în domeniu, evenimente, noutăți internaționale și documente de discuții la nivel european. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați pagina ACE: https://www.accountancyeurope.eu/publications/technology-hub/.

 


Lista membrilor care au confirmat prezența la seminar, publicată la 24.04.2017


Vă invităm miercuri, 29 martie a.c., începând cu ora 16.30, la seminarul gratuit organizat de CECCAR, la sediul filialei București, pe tema proiectului privind Normele de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.

La seminar va participa și doamna Georgeta TOMA, Şef serviciu, DIRECŢIA GENERALĂ DE LEGISLAŢIE COD FISCAL ȘI REGLEMENTĂRI VAMALE, precum și alți reprezentanţi. 

Click pentru detalii

 

 


ADUNAREA GENERALĂ 

FILIALA CECCAR BUCUREȘTI


În ziua de 30 martie, ora 16.30, în Pavilionul C6 din incinta Romexpo, Bd. Expoziției nr. 2-6 (poarta B), cu acces și din Str. Parcului (poarta D), va avea loc Adunarea Generală a membrilor Filialei București a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

 1. Validarea rezultatelor procesului electoral privind alegerea pentru funcția de  președinte al Consiliului Filialei CECCAR Bucuresti;
 2. Raportul Consiliului Filialei CECCAR Bucuresti privind activitatea desfăşurată în anul 2016; Realizarea programului de activitate pe anul 2016, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016; 
 3. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 2016;
 4. Raportul Comisiei de Disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2016;
 5. Aprobarea Programului de activitate pe anul 2017;
 6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
 7. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 8. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
 9. Alegerea cenzorului filialei;
 10. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului de calitate în anul 2018.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct. 110 din Regulamentul de organizare și funcționare a CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare Generală este convocată în aceeași zi, la ora 17.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Materialele Adunarii Generale pot fi consultate la sediul Filialei CECCAR Bucuresti.

Cu stimă,

Conducerea Filialei CECCAR București

 Afișat azi 13.03.2017

Anunț publicat în varianta online a ziarului Curierul Național

 


20 MARTIE: SEMINAR GRATUIT: PREVENIREA ȘI COMBATEREA

 

FENOMENULUI SPĂLĂRII BANILOR

     

click foto pentru detalii

                                                             


 

SEMINAR GRATUIT: PROIECTUL PRIVIND NORMELE DE APLICARE A LEGII NR. 170/2016

PRIVIND IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

 

Miercuri, 29 martie a.c., începând cu ora 16.30, CECCAR organizează, la sediul filialei București, seminarul gratuit pe tema proiectului privind Normele de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.

Prezentările și dezbaterile au scopul de a colecta puncte de vedere și propuneri concrete de modificare a actului normativ aflat în dezbatere publică. Ne dorim să identificăm aspecte care necesită clarificări, să obținem opiniile tuturor colegilor care au întâlnit prevederi neclare sau dificil de aplicat.

Lectorii care vor prezenta sunt implicați în activități practice și vor pune accentul pe modul de aplicare a legislației.

Seminarul va fi susținut de lect. univ. dr. Florin Dobre, directorul general al CECCAR, și de conf. univ. dr. Gabriel Jinga. De asemenea, așteptăm confirmarea unui reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice privind participarea la întâlnire.

La seminar va participa și doamna Georgeta TOMA, Şef serviciu, DIRECŢIA GENERALĂ DE LEGISLAŢIE COD FISCAL ȘI REGLEMENTĂRI VAMALE, precum și alți reprezentanţi.

Participarea la seminar se echivalează cu șase ore de formare profesională, dintre care trei ore verificabile la sala de curs și trei ore neverificabile.

Vă rugăm să confirmați prezența dumneavoastră prin e-mail până marți, 28 martie, ora 12.00, la adresa ceccarbuc@ceccarbuc.ro.

Pentru buna desfășurare a seminarului vă informăm că accesul în sală este permis pe baza confirmării transmise prin e-mail, începând cu ora 16.00, în limita locurilor disponibile.

Echivalarea orelor de formare profesională este valabilă doar în cazul membrilor care și-au îndeplinit obligațiile profesionale la zi.

 


SEMINAR GRATUIT, 16 MARTIE - NOUTĂȚI FISCALE ȘI CONTABILE AFLATE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

 

Joi, 16 martie, începând cu ora 16.30, CECCAR organizează, la sediul filialei București, seminarul gratuit pe tema noutăților fiscale și contabile aplicabile de la începutul acestui an. Vor fi prezentate și se vor dezbate propunerile privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aflate în dezbatere publică.

De asemenea, se vor discuta punctele de vedere pe care CECCAR le susține în vederea îmbunătățirii legislației contabile și fiscale, pentru a promova claritatea și predictibilitatea în cadrul activității desfășurate de colegii experți contabili și contabili autorizați.

Prezentările și dezbaterile au scopul de a colecta puncte de vedere și propuneri concrete de modificare  legislației contabile și fiscale. Ne dorim să identificăm aspecte care necesită clarificări în legislație, să obținem opiniile tuturor colegilor care au întâlnit prevederi neclare, greu de aplicat.

CECCAR a fost invitat în cadrul grupelor de lucru din Ministerul Finanțelor Publice pentru modificarea Codului fiscal și Codului de procedură fiscală, context în care dorim să aflăm care sunt opiniile dumneavoastră cu privire la cele menționate. Prin acest demers dorim să consolidăm buna guvernanță, caracterizată prin consultarea celor care aplică legislația, reglementările și punctele de vedere fiind redactate doar după analizarea impactului acestora din punctul de vedere al celor care le aplică.

Lectorii care vor prezenta sunt implicați în activități practice și vor pune accentul pe modul de aplicare a modificărilor legislative.

Moderatorul seminarului va fi lect. univ. dr. Florin Dobre, directorul general al CECCAR.

Participarea la seminar se echivalează cu șase ore de formare profesională, dintre care trei ore verificabile la sala de curs și trei ore neverificabile.

Vă rog să confirmați prezența dumneavoastră prin e-mail până joi, 16 martie, ora 12.00, la adresa ceccarbuc@ceccarbuc.ro.

La seminar pot participa doar membrii care și-au îndeplinit obligațiile profesionale la zi.

 

 


Seminar Aspecte fiscale și comerciale privind tichetele de masă,

tichetele cadou și voucherele de vacanță

 

 

Vreți să aflați detalii cu privire la legislația tichetelor de masă, tichetelor cadou și voucherelor de vacanță, avantajele utilizării acestora și încadrarea contabilă?

Filiala CECCAR București și Edenred vă invită miercuri, 15 martie, începând cu ora 16.00, la seminarul gratuit cu tema Aspecte fiscale și comerciale privind tichetele de masă, tichetele cadou și voucherele de vacanță.

La seminar pot participa exclusiv membrii care și-au îndeplinit obligațiile față de Corp în termenul legal, respectiv până la data de 28 februarie 2017.

Participarea la seminar se echivalează cu patru ore de formare profesională, dintre care două ore verificabile la sala de curs și două ore neverificabile.

Pentru buna desfășurare a întâlnirii vă comunicăm că accesul în sală este permis doar pe baza confirmării transmise prin e-mail, la adresa de e-mail ceccarbuc@ceccarbuc.ro, până luni, 13 martie a.c., ora 16.00, în limita locurilor disponibile.

La finalul evenimentului veți participa la o tombolă. Detalii în agenda evenimentului.

 

Agenda evenimentului


 

CALENDARUL PROCESULUI DE VOTARE A

PREȘEDINTELUI FILIALEI CECCAR BUCUREȘTI

MARTIE 2017

 

În baza Hotărârii nr. 17/02 din 10 februarie 2017, Consiliul Filialei CECCAR București a aprobat calendarul procesului de votare a Președintelui Filialei CECCAR București, pentru mandatul din perioada 2018-2022.

Procesul de votare se va desfășura în perioada 13.03.2017-16.03.2017, în intervalul orar 10.00-19.00.

Locația de votare se află la sediul Filialei CECCAR București din Intrarea Nestorei, nr. 4-6, sector 4, București, biroul nr. 3.

Alegerea președintelui filialei se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei înscriși în Tabloul Corpului și care și-au achitat cotizațiile profesionale până la data de 28 februarie a anului curent.

Nu pot alege și nu pot fi aleși membrii care au fost sancționați sau sunt investigați pentru abaterile disciplinare prevăzute în regulament, cu excepția celor care le-au fost anulate prin hotărâri judecătorești definitive.

Alegerea va fi validată în condițiile în care au participat cel puțin 30% din membrii filialei, înscriși în Tabloul Corpului care și-au achitat cotizațiile profesionale până la data de 28 februarie a anului curent.

În cazul în care la sfârșitul procesului de votare se constată că nu s-a îndeplinit cvorumul de participanți de 30%, prin Hotărâre a Consiliului Filialei, se va prelungi perioada de votare potrivit normelor. Instrucțiuni privind modul de votare - click

 

Consiliul Filialei CECCAR București


Proces verbal din 06 februarie 2017 privind analizarea declarațiilor de candidatură la funcția de președinte al Consiliului filialei București, mandatul 2018-2022 - click
        


IMPORTANT

PROGRAMARE CURSURI RESTANTE SI AN CURENT


Cursuri de pregatire profesionala continua – martie 2017   

1)  Cursuri aferente anului 2016 – in vederea obtinerii  vizei pe 2017 - pentru membrii care nu au participat la cursurile de pregatire profesionala aferente anului 2016 si/sau anii anteriori

Având în vedere numeroasele solicitări din partea membrilor, pentru efectuarea orelor de formare profesională CPD obligatorii, în scopul obținerii vizei de exercitare a profesiei până în data de 28 februarie 2017 (termen prelungit - de aplicare a facilităţilor financiare  şi de depunere a raportului anual de activitate  -  până la data de 17 martie 2017,)  Filiala Bucuresti a CECCAR organizeaza cursul:

Fiscalitate – Noutati fiscale aplicabile in 2017; Contabilitate financiara - Inchiderea exercitiului financiar 2016 potrivit OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare; Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor potrivit OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare si OMFP 2844/2016. Prezentare comparativa; Expertiza contabila” – lectori: conf. univ. dr Delia Florina Catarama, ec. Petre Georgeta, ec. Bejinaru Cristian, ce se va desfasura in perioada 6-9 martie 2017, incepand cu ora 16,30, la sediul filialei Bucuresti.

Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, fiind obligatorie prezența și susținerea testului la fiecare dintre cele 3 module. Cursul echivalează 40 de ore CPD, din care 20 de ore CPD verificabile la sala de curs. Înscrierea la curs se realizează în limita locurilor disponibile.

2) Cursuri aferente lunii martie  2017 - pentru membrii care au achitat cotizatiile profesionale aferente anului 2017 pana la 28 februarie 2017

Aducem in atentia membrilor care au efectuat plata cotizatiilor profesionale aferente anului in curs pana la termenul prevazut de reglementarile Corpului (28 februarie  2017), calendarul cursurilor  de pregatire profesionala ce se vor organiza in luna  martie 2017:

1.   Contabilitate financiara: Comparatie OMFP 1802/IFRS  – lector, prof univ dr. Batca Dumitru Corina Graziella  – echivalent a 10 ore PNDPC (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 13 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

2.   Expertiza contabila – lector, ec. Bejinaru Cristian  - echivalent a 10 ore PNDPC (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 13 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

3.   Fiscalitate: ”Noutati fiscale aplicabile in 2017 ” – lector: conf. univ. dr. Delia Florina Catarama - echivalent a 10 ore PNDPC (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 13 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

4.   Accesarea,  utilizarea, controlul si recuperarea fondurilor europene  – lector, prof univ dr. Batca Dumitru Corina Graziella  – echivalent a 10 ore PNDPC (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 14 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

5.   Contabilitate financiara - Inchiderea exercitiului financiar 2016 potrivit OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare,  -  lector ec.Georgeta Petre - echivalent a 10 ore PNDPC, (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 14 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

6.   Fiscalitate: Inchiderea exercitiului financiar 2016. Aspecte fiscale – lector: conf. univ. dr. Popa Adriana Florina - echivalent a 10 ore PNDPC, (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 15 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

7.  Contabilitate financiara: OMFP 1802 –Practici contabile privind inchiderea exercitiului financiar 2016 – lector: lect. univ. dr.  Sahlian Daniela Nicoleta- echivalent a 10 ore PNDPC, (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs),  in data de 15 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

8.  Expertiza contabila – lector ec. Bejinaru Cristian  - echivalent a 10 ore PNDPC (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 16 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

9.  Contabilitate financiara: OMFP 1802 –Practici contabile privind inchiderea exercitiului financiar 2016 – lector: lect. univ. dr.  Sahlian Daniela Nicoleta - echivalent a 10 ore PNDPC, (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 16 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

10. Contabilitate financiara – Contabilitatea imobilizarilor necorporale si a imobilizarilor corporale potrivit OMFP 1802/2014  si OMFP 2844/2016. Prezentare comparativa.   -  lector ec.Georgeta Petre - echivalent a 10 ore PNDPC, (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 16 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

11. Fiscalitate: Noutati fiscale 2017. Inchiderea anului fiscal 2016 – lector: conf. univ. dr. Jinga Gabriel  - echivalent a 10 ore PNDPC, (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 17 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

12. Contabilitate financiara: Lucrari contabile si fiscale de inchidere a exercitiului financiar 2016  – lector, prof univ dr. Batca Dumitru Corina Graziella  – echivalent a 10 ore PNDPC, (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 20 martie 2017, incepand cu ora 16,30 la sediul filialei Bucuresti

13. Contabilitate financiara: Lucrari contabile si fiscale de inchidere a exercitiului financiar 2016– lector, prof univ dr. Batca Dumitru Corina Graziella  – echivalent a 10 ore PNDPC, (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 21 martie 2017, incepand cu ora 16,30 la sediul filialei Bucuresti

14. Fiscalitate: Inchiderea exercitiului financiar 2016. Aspecte fiscale – lector: conf. univ. dr. Popa Adriana Florina - echivalent a 10 ore PNDPC, (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 22 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti.

Participarea la cele 14 cursuri (a cate 10 ore CPD), mentionate mai sus,  este condiționata de achitarea integrala a cotizației fixe pentru anul 2017 (pana la 28 februarie 2017).

Vă reamintim că fiecare expert contabil şi contabil autorizat are obligaţia de a efectua pregătire profesională de cel puţin 40 ore CPD pe an pentru a avea dreptul la exercitarea profesiei.

Inscrierea la cursuri se va face prin completarea si transmiterea cererii de inscriere. Avand in vedere numarul de locuri al salilor de curs,  precizam ca grupele vor fi formate in ordinea  primirii cererilor de inscriere.

Cererile de participare (CLICK) se vor depune la filiala sau se vor transmite la adresa de mail ceccarbuc@ceccarbuc.ro (va rugam a preciza in cerere denumirea integrala a cursului, data cursului si lectorul). Cererile incomplete nu vor putea  fi inregistrate.

Ulterior se va publica si Calendarul cursurilor din lunile urmatoare destinate membrilor care au achitat cotizatiile profesionale si dupa 1 martie 2017.

 SEMINAR

Lucrările de închidere a exercițiului financiar 2016 și modificările apărute în Codul fiscal cu aplicabilitate din 2017.  Declarația 394 - Particularități și probleme specifice

 

Având în vedere interesul deosebit pe care l-ați manifestat față de seminarele organizate de filiala București cu tema "Lucrările de închidere a exercițiului financiar și modificările apărute în Codul fiscal cu aplicabilitate din 2017. Declarația 394 - Particularități și probleme specifice", precum și deschiderea filialei pentru a veni în sprijinul dumneavoastră , vă comunicăm că se va organiza un al treilea seminar cu aceși tematică în data de 26.01.2017, începând cu ora 16:30 pentru membrii a căror cereri au fost transmise peste capacitatea salii la seminarul din data de 18.01.2017.

Conform cererilor primite, listele membrilor înscriși sunt cele prezentate mai jos. Intrarea în sală se va realiza potrivit acestor liste.

 • Listă finală membrii înscriși pentru seminarul din data de 18.01.2017 (click aici)
 • Listă finală membrii înscriși pentru seminarul din data de 26.01.2017 (click aici)

 

 


Facilități acordate membrilor CECCAR pentru înscrierea în programele ACCA

 

În virtutea acordului de cooperare dintre Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), membrii înscriși în programele CECCAR care sunt eligibile pentru a fi acreditate de către Asociație se pot înregistra în condiții speciale la ACCA.

Condițiile speciale amintite presupun o taxă redusă de înregistrare la ACCA, scutire de la prima cotizație anuală, precum și taxe reduse pentru exceptările de la unele examene ACCA.

Reamintim că termenul-limită până la care membrii Corpului pot beneficia de aceste facilități este 31 martie 2017. În acest sens, persoanele interesate trebuie să prezinte un document care să ateste statutul de membru CECCAR în vederea înscrierii în programele ACCA, document ce se solicită la adresa de e-mail echivalare@ceccaro.ro.

De asemenea, membrii CECCAR care se înregistrează la ACCA până la 17 februarie vor primi gratuit un suport pentru studiu pentru primul examen ACCA la care se vor înscrie.

Informații suplimentare despre oferta specială ACCA pot fi obținute completând formularul care se regăsește aici.


SEMINAR

Lucrările de închidere a exercițiului financiar 2016 și modificările apărute în Codul fiscal cu aplicabilitate din 2017. 
Declarația 394 - Particularități și probleme specifice 

 

VĂ COMUNICĂM CĂ SOLICITĂRILE DE ÎNSCRIERE LA SEMINARUL DIN DATA DE 11, RESPECTIV 18 IANUARIE 2017 PRIMITE LA FILIALĂ, AU DEPĂȘIT CAPACITATEA SĂLII. ÎN CEL MAI SCURT TIMP VĂ VOM COMUNICA LISTA FINALĂ CUPRINZÂND PERSOANELE ÎNSCRISE LA SEMINARUL DIN DATA DE 18.01.2017.

În conformitate cu planul de acțiuni aprobat de către Conferința Națională, Filiala CECCAR București organizează seminarul gratuit cu tema "Lucrările de închidere a exercițiului financiar și modificările apărute în Codul fiscal cu aplicabilitate din 2017. Declarația 394 - Particularități și probleme specifice".

Seminarul va avea loc în zilele de 11, 18 ianuarie 2017, începând cu orele 17.00. În cadrul celor două seminare va fi abordată aceeași tematică.

Înscrierea privind participarea la cele două seminare se face în ordinea depunerii cererilor, în limita locurilor disponibile.

Conform cererilor primite, listele membrilor înscriși sunt cele prezentate mai jos, persoanele care au transmis cererile după completarea numărului de locuri vor fi înregistrate la seminarul din data de 18.01.2017. Intrarea în sală se va realiza potrivit acestor liste.

 • Listă finală membrii înscriși pentru seminarul din data de 11.01.2017 (click aici)
 • Listă membrii înscriși pentru seminarul din data de 18.01.2017 (click aici)

 SEMINAR

Lucrările de închidere a exercițiului financiar 2016 și modificările apărute în Codul fiscal cu aplicabilitate din 2017.
Declarația 394 - Particularități și probleme specifice

 

În conformitate cu planul de acțiuni, aprobat de către Conferința Națională, Filiala CECCAR București organizează seminarul gratuit cu tema "Lucrările de închidere a exercițiului financiar și modificările apărute în Codul fiscal cu aplicabilitate din 2017. Declarația 394 - Particularități și probleme specifice".

Seminarul va avea loc în zilele de 11, 18 ianuarie 2017, începând cu orele 17.00. În cadrul celor două seminare va fi abordată aceeași tematică.

Pentru înscrierea la seminar vă rugăm să ne comunicați prin e-mail, la adresa ceccarbuc@ceccarbuc.ro, opțiunea dumneavoatră privind data participării (11 sau 18 ianuarie).

Înscrierile se pot face până la 5 ianuarie 2017. Înscrierea privind participarea la cele două seminare se face în ordinea depunerii cererilor, în limita locurilor disponibile. Listele finale vor fi afișate în timp util pe site-ul filialei. 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2017