Anul III

  • Proba scrisă: 8 iunie

    • Grupa 1 – ora 16.00;
    • Grupa 2 – ora 18.00.

Proba scrisă constă în evaluarea la cele doua discipline din programul de stagiu aferent semestrului I.

 

  • Proba orală: 9 iunie, ora 9.00

Proba orală constă în evaluarea caietului de practica aferent disciplinei: Directive europene în domeniul contabilităţii (echivalent Contabilitate și raportare financiară)

Formular înscriere Evaluarea aferentă anului III, semestrul I de stagiu

 
 
Inscriere evaluare - An III, Semestrul I
Lista participanţilor la evaluare

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2019