Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Bucuresti
 

Ediția în limba română a IFRS® 2017, disponibilă în format electronic

 

IFRS® 2017, cea mai recentă ediție ce cuprinde textul consolidat al normelor autorizate ale Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB®), este disponibilă acum pentru achiziționare, în format electronic.

Aceasta este, de altfel, singura ediție oficială publicată a normelor oficiale emise la 1 ianuarie 2017 și cuprinde standarde care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2017, însă nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc.

Ediția tradusă în limba română este disponibilă doar în format electronic și cuprinde două volume:

  • Partea A – Standardele IFRS® consolidate, inclusiv Standardele IAS®, Interpretările IFRIC® și SIC®;
  • Partea B – documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemplele ilustrative, îndrumările de implementare, bazele pentru concluzii și opiniile contrare.

Prin intermediul IFRS®, IASB® oferă investitorilor, altor participanți de pe piețele de capital la nivel mondial, precum și altor utilizatori de informații financiare informații transparente și comparabile în situațiile financiare și alte raportări financiare.

IFRS® 2017 nu cuprinde documentele care sunt înlocuite sau eliminate, dar care rămân aplicabile dacă entitatea raportoare alege să nu adopte anticipat noile versiuni.

Cele două volume în format electronic pot fi achiziționate de pe site-ul www.librarie.ceccar.ro, la prețul de 168 lei. 

 


Noi publicații pentru stagiarii CECCAR

 

 

CECCAR pune la dispoziția stagiarilor două noi publicații – Dreptul afacerilor , autor Ioana Nely Militaru, și Elemente de dreptul muncii , de Raluca Dimitriu – volume ce tratează, printre altele, atât teoretic, cât și practic, aspecte legate de legislația muncii, terminologia folosită, categoriile de contracte în baza cărora se prestează munca, raporturile juridice de afaceri.

Cele două publicații se vând împreună, la prețul de 50 lei, și sunt disponibile la filialele CECCAR din întreaga țară.


 

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – ediția a V-a, revizuită și adăugită

 

Etapă importantă în cariera oricărui profesionist contabil membru CECCAR, promovarea examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat reprezintă o provocare pentru orice stagiar.

Prin acest examen național, ce acoperă varii domenii de competență, CECCAR asigură accesul pe piața serviciilor contabile și conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialiști care dețin un înalt nivel de competență profesională și conduită etică.

CECCAR, prin Institutul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaților la examenul de aptitudini cu ediția revizuită și adăugită a lucrării Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Domeniile de competență: Contabilitate, Analiza economico-financiară a întreprinderii, Evaluarea întreprinderii, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina și deontologia profesiei contabile. Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, dar și a altor publicații de specialitate și a standardelor profesionale editate de CECCAR și incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

Lucrarea este disponibilă la Filiala CECCAR București.

 


Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces

la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ediția a VI-a, revizuită

 


CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită.

Lucrarea conține exemple ilustrative pentru verificarea cunoștințelor candidaților în domeniile contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile și expertiză contabilă.

Lucrarea a fost revizuită și adăugită anual, iar pe parcurs a fost îmbogățită cu întrebări, exerciții și studii de caz.

Ghidul este disponibil acum în filialele CECCAR din întreaga țară.


Publicații de specialitate pentru pregătirea stagiarilor

 

CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate și raportare financiară, contabilitate managerială și Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.

Publicațiile Contabilitate și raportare financiară  (preț 30 lei), Contabilitate managerială (preț 25 lei) și IFRS 2015 (Partea A + Partea B) sunt disponibile la sediile filialelor CECCAR, în limita stocului disponibil. Cele două volume IFRS 2015 pot fi achiziționate de stagiarii CECCAR la prețul preferenţial de 109 lei.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați Filialei CECCAR București la nr. de tel. 021.320.00.39/49, int. 109/110.

 

 

 

 


 

În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat
 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislația în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terți în același scop nu are avizul CECCAR și nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea și relevanța educațională a lucrării. Inclusiv în situația în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menționat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garanția că lucrarea respectă cerințele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terți reprezintă strict inițiativa acestora, fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării și comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acești terți

Pentru achiziționarea publicației, vă puteți adresa direct Filialei CECCAR București la sediul din Intrarea Nestorei, nr. 4-6, sector 4, la nr. de tel. 021.320.00.39/49 sau pe adresa de e-mail ceccarbuc@ceccarbuc.ro.A fost publicată lucrarea ”Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat”, Ediția a III-a, revizuită. Pentru a achiziționa lucrarea, vă rugăm să vă adresați Filialei București

 


 
Anul 2013:

 

 "Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat"

 Ediția a II-a, revizuită și adăugită - 2014

 

Editura Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a publicat ediția a II-a, revizuită și adăugită, a ”Ghidului pentru pregătirea  candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea  calității de expert contabil și de contabil autorizat”. 

Lucrarea vine în întâmpinarea stagiarilor C.E.C.C.A.R. în  vederea pregătirii acestora pentru  obținerea calității de expert  contabil și de contabil autorizat prin promovarea examenului de  aptitudini.

Noua ediție, revizuită și adăugită, include studii de caz  relevante și cuprinzătoare, necesare pregătirii candidaților.

Volumul acoperă categorii de lucrări din domeniile: contabilitate,  analiza economico-financiară a întreprinderii, evaluarea  întreprinderii.

Lucrarea, structurată în șapte capitole, reprezintă un instrument  deosebit de util și totodată necesar în procesul de pregătire  pentru examenul anual de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil și de  contabil autorizat.

 


„Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”, Ediţia a III-a, revizuită

 

Ghidul reprezintă un instrument deosebit de util în procesul de pregătire pentru examenul anual de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008.

Prima parte a lucrării cuprinde Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat şi Programele aferente examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, sesiunea 2014, care se elaborează de 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, şi se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

A doua parte conţine exemple ilustrative pentru verificarea cunoştinţelor candidaţilor în: contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor, doctrina şi deontologia profesiei contabile şi expertiză contabilă.                                                           


NOUTĂŢI EDITORIALE

  

Profesioniștii din domeniul economic pot achiziționa noua ediție a publicației

Standardul profesional nr. 35 – Expertizele Contabile”, revizuită și actualizată.

 

 Una dintre activităţile de bază ale experţilor contabili, desfăşurată pe parcursul a peste 90 de ani de existenţă a profesiei contabile din România, o constituie efectuarea expertizelor contabile dispuse de organele judiciare ori solicitate de persoane fizice sau juridice în condiţiile prevăzute de lege, ca, de exemplu: expertize la cerere, expertize contabile judiciare în cauze civile, penale sau ale dreptului muncii, expertize de gestiune, de management, financiar-contabile, fiscale şi altele.

Expertiza este prin excelenţă o lucrare personală şi critică, ce cuprinde nu numai rezultatul examinării faptelor din punctul de vedere al exactităţii formale şi materiale, ci şi părerea expertului cu privire la cauzele şi efectele în legătură cu obiectul supus cercetării sale. (click pe imagine pentru mai multe detalii)

 


 C.E.C.C.A.R. a tradus şi republicat

Manualul de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013

 

 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a tradus şi a editat în ianuarie 2014 Manualul de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013 al IPSASB, publicat de Federaţia Internaţională aContabililor în iunie 2013, pentru a asigura accesul la standarde traduse în limba română tuturor profesioniştilor care întocmesc situaţii financiare, precum şi utilizatorilor acestora, organismelor de reglementare, persoanelor din mediul universitar, studenţilor şi altor grupuri interesate din România. Procesul de traducere a Manualului a fost verificat de IFAC, iar traducerea a fost realizată în conformitate cu „Declaraţia de politică – Politica de traducere şi reproducere a standardelor publicate de IFAC”.

 

Acest Manual conţine setul complet al normelor emise de IPSASB până la 15 ianuarie 2013 pentru raportarea financiară din sectorul public. IPSAS-urile tratează raportarea financiară conform contabilităţii de casă şi contabilităţii pe bază de angajamente. IPSAS-urile conforme cu contabilitatea de angajamente se bazează pe Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-urile), emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), în măsura în care dispoziţiile acestor standarde sunt aplicabile sectorului public. Acestea tratează şi aspecte specifice sectorului public referitoare la raportarea financiară care nu sunt tratate în IFRS-uri.

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB), care funcţionează ca un organism normalizator de standarde independent, sub egida Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), elaborează standarde contabile pentru entităţile din sectorul public, denumite Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri). IPSASB recunoaşte avantajele majore ale prezentării unor informaţii financiare consecvente şi comparabile în toate jurisdicţiile şi consideră că IPSAS-urile vor juca un rol esenţial în fructificarea acestor avantaje.

 

*Prezenta ediţie este publicată în două volume.

Cei interesaţi işi pot procura cele două volume de la filialele CECCAR din toată ţara.

 

Manualul de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013 al Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, publicat de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) în iunie 2013, în limba engleză, a fost tradus în limba română de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în ianuarie 2014 şi este reprodus cu permisiunea IFAC. Procesul de traducere a Manualului de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013 a fost verificat de IFAC, iar traducerea a fost realizată în conformitate cu „Declaraţia de politică – Politica de traducere şi reproducere a standardelor publicate de IFAC”. Textul aprobat al Manualului de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013 este cel publicat de către IFAC în limba engleză. Textul în limba română al Manualului de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013-2014 Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC). Toate drepturile rezervate. Titlu original: Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements, 2013 Edition

 

C.E.C.C.A.R. oferă GRATUIT primilor 500 de cumpărători ai ediţiei tipărite versiunea electronică pe suport CD


CLICK PENTRU A CONSULTA REVISTA ON-LINE "PRO DOMO" NR. 11/2013 - C.E.C.C.A.R.


Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii  de expert contabil şi de contabil autorizat

C.E.C.C.A.R., prin Institutul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaţilor la examenul de aptitudini cu o lucrare care va deveni, cu siguranţă, un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: „Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.

Lucrarea este concepută astfel încât să se poată identifica uşor cerinţele comune ambelor categorii profesionale şi, respectiv, cerinţele suplimentare specifice categoriei experţi contabili.

Ghidului se poate livra prin poştă sau curierat (caz în care veţi achita şi contravaloarea expedierii acestora în funcţie de adresa destinaţiei) sau le puteţi ridica personal de la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Bucureşti, sector 4, Intrarea Nestorel nr. 4 - 6, tel. 021.320.00.49/39, email: ceccarbuc@ceccarbuc.ro. 


Publicarea IFRS BV 2013 în limba română

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2013 reprezintă singura edițieoficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2013.

Prezenta ediţie este publicată în două volume:

  • Partea A (Cadrul general conceptual și dispoziții) cuprinde cea mai recentă versiune a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri), a Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri), și a Interpretărilor IFRIC și SIC.
  • Partea B cuprinde documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii și opinii contrare.

Prezenta ediție nu cuprinde documentele care sunt înlocuite sau eliminate, dar care rămân aplicabile dacă entitatea raportoare alege să nu adopte anticipat noile versiuni. 

Achiziţionarea: Cele 2 volume IFRS 2013 se pot livra prin poştă sau curierat (caz în care veţi achita şi contravaloarea expedierii acestora în funcţie de adresa destinaţiei) sau le puteţi ridica personal de la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Bucureşti – sector 4, Intrarea Nestorel nr.4-6, tel. 021.320.00.49/39, email: ceccarbuc@ceccarbuc.ro.

                           


Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, ediţia a II-a, revizuită, Editura C.E.C.C.A.R., Bucureşti 2013.

 

 

Ghidul complet şi revizuit conţine toate informaţiile necesare accesului la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

Acest ghid profesional complet, deosebit de util, este recomandat tuturor candidaţilor. Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta filiala C.E.C.C.A.R. Bucureşti.

 

 

 


Ghid de ţinere a contabilităţii şi de elaborare a situaţiilor financiare individuale în conformitate cu IFRS-urile la societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată, începând cu anul 2013 au obligativitatea de a prezenta situaţii financiare în conformitate cu IFRS-urile, începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului 2012.

C.E.C.C.A.R. vine în sprijinul profesiei contabile cu o nouă lucrare în vederea dezvoltării nivelului competenţelor profesionale şi aplicarea noilor reglementări conforme cu IFRS-urile, furnizând acest ghid de specialitate util în activitatea curentă a profesioniştilor contabili.

  • Volumul 1 dezvoltă etapele trecerii la IFRS-uri și oferă monografii și studii de caz privind trecerea la IFRS-uri, dar și aplicarea efectivă a IFRS-urilor ca bază de ţinere a contabilităţii.
  • Volumul 2 aflat în curs de apariţie, va conţine studii de caz complexe de trecere la IFRS-uri și monografii de aplicare a pachetului IFRS ca bază de ţinere a contabilităţii.

Ghidul practic complet privind sistemul “TVA LA ÎNCASARE”                           

“Ghiduri profesionale” emise de Corp a fost îmbogăţită cu o nouă lucrare Ghidul Practic Complet Privind Sistemul “Tva la încasare” ce reprezintă cu siguranţă pentru experţii contabili o provocare serioasă, la care trebuie să se adapteze rapid. Majoritatea articolelor disponibile pe internet prezintă doar fragmente din Codul Fiscal, fără explicaţii sau exemple concrete. Pentru ca aplicarea acestui sistem să fie cât mai uşoară, C.E.C.C.A.R. vă oferă acest ghid practic complet, întocmit pentru a veni în sprijinul practicienilor, cu exemple şi diverse speţe pentru a uşura înţelegerea şi aplicarea conceptului.

Acest ghid profesional complet, deosebit de util, este recomandat tuturor specialiştilor contabili interesaţi şi îl puteţi găsi la filiala C.E.C.C.A.R. Bucureşti.


Anul 2012:


Anul 2011:


Anul 2010:


Anul 2009:


Anul 2008:


Anul 2007:


Anul 2006:


Anul 2005:


Anul 2004:


Anul 2003:

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2018