CLICK PENTRU ACCESAREA

Tabloului cuprinzând membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Secțiunile Tabloului

 

Secţiunea I – experţi contabili liber profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual.

Secţiunea a-II-a – experţi contabili care au statut de angajaţi în instituţii centrale sau locale, instituţii bancare şi de asigurări, educaţie, cercetare, întreprinderi şi alte entităţi (altele decât entităţile membre C.E.C.C.A.R.):

A. Membri activi

B. Membri inactivi

Secţiunea a-III-a - persoane fizice străine sau care sunt absolvente ale unor instituţii recunoscute care au obţinut calitatea de membru al Corpului.

Secţiunea a-IV-a – societăţile de expertiză contabilă, companii şi alte entităţi juridice autorizate să desfăşoare activităţi profesionale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată:

A. Cu capital străin sau mixt

B. Cu capital autohton

Secţiunea a-V-a – contabili autorizaţi liber profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual.

Secţiunea a-VI-a – contabili autorizati care au statut de angajaţi în instituţii centrale sau locale, instituţii bancare şi de asigurări, educaţie, cercetare, întreprinderi şi alte entităţi (altele decât entităţile membre C.E.C.C.A.R.):

A. Membri activi

B. Membri inactivi

Secţiunea a-VII-a – societăţi de contabilitate autorizate să desfăşoare activităţile profesionale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată:

A. Cu capital străin sau mixt

B. Cu capital autohton

Secţiunea a-VIII-a – membrii de onoare:

A. Preşedinți de onoare

B. Experţi contabili de onoare

C. Contabili autorizaţi de onoare.


MEMBRI RADIAŢI DIN TABLOUL CORPULUI

(la cerere sau pentru neplata cotizaţiei profesionale)

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR Bucureşti nr. 14/01 din 12.02.2014

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR Bucureşti nr. 14/03 din  31.03.2014

 • Radieri la cerere - click aici
 • Radieri pentru neplata cotizaţiei profesionale - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR Bucureşti nr. 14/04 din 25.06.2014

 • Radieri la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR Bucureşti nr. 14/05 din 08.10.2014

 • Radieri la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR Bucureşti nr. 14/06 din 10.12.2014

 • Radieri la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 15/01 din 09.02.2015

 • Radieri la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 15/02 din 16.03.2015

 • Radieri la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 15/03 din 17.04.2015

 • Radieri şi suspendări la cerere - click aici
 • Radieri pentru neplata cotizaţiei profesionale - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 15/04 din 27.05.2015

 • Radieri şi suspendări la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 15/05 din 07.07.2015

 • Radieri şi suspendări la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 15/06 din 09.11.2015

 • Radieri şi suspendări la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 15/07 din 03.12.2015

 • Radieri şi suspendări la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 16/01 din 21.01.2016

 • Radieri şi suspendări la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 16/03 din 04.03.2016

 • Radieri şi suspendări la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 16/04 din 26.05.2016

 • Radieri şi suspendări la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 16/06 din 15.09.2016

 • Radieri şi suspendări la cerere - click aici
 • Radieri pentru neplata cotizației profesionale - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 16/07 din 27.10.2016

 • Radieri şi suspendări la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 17/01 din 13.01.2017

 • Radieri la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 17/09 din 30.06.2017

 • Radieri la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 17/10 din 18.08.2017

 • Radieri la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 17/13 din 12.12.2017

 • Radieri la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 18/08 din 08.06.2018

 • Radieri la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 18/09 din 28.06.2018

 • Radieri la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 18/12 din 31.07.2018

 • Radieri la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 18/13 din 04.09.2018

 • Radieri la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 18/14 din 13.11.2018

 • Radieri la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 18/16 din 14.12.2018

 • Radieri la cerere - click aici

Hotărârea Consiliului filialei CECCAR București nr. 18/17 din 20.12.2018

 • Radieri la cerere - click aici

 

În conformitate cu art. 102 din Regulementul de organizare şi funcţionare a CECCAR, republicat: “(...) Cel interesat poate, atunci când doreşte, dar nu mai târziu de 3 ani şi când sunt îndeplinite condiţiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, să obtina reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere. 

În cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renunţării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana în cauză va susţine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, dacă celelalte condiţii pentru obţinerea calităţii prevăzute de regulament sunt îndeplinite”.


PARAFA ANUALĂ DE MEMBRU 

Vă reamintim că prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 12/262 din 22 martie 2012 au fost aprobate unele măsuri pe linia transparenţei activităţilor profesionale ale membrilor Corpului, care prevăd că începând cu 1 ianuarie 2013, dovada înscrierii în Tabloul Corpului şi exercitării legale a profesiei se face prin aplicarea pe toate contractele, lucrările, rapoartele şi alte documente ce intervin între membrii CECCAR şi clienţii sau beneficiarii acestora, a parafei cu valabilitate anuală. 

În consecinţă, începând cu anul 2013 parafa se va schimba anual, iar vechea parafă va devei NULĂ.     

Mentionăm că, acordarea vizei de exercitare a profesiei se realizează numai la plata integrală a cotizatiei fixe pe anul 2014, iar  parafele de lucru valabile pentru acest an se vor elibera membrilor care au obţinut viza de exercitare a profesiei pe anul 2014. 

Parafele vechi deţinute vor fi predate filialei pe bază de proces verbal, în momentul eliberării parafelor anuale, valabile  pentru anul 2014.        

Nivelul cotizaţiilor profesionale aprobate de Conferinţa Naţională a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, le puteţi găsi la rubrica Taxe şi cotizaţii.

 


 RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE - DEPUNERE ON-LINE

 

 

În vederea asigurării pentru membrii C.E.C.C.A.R. facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

Legat de aceste facilităţi, membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:  

 • solicitaţi personal la filiala C.E.C.C.A.R. de domiciliu, datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare 

             sau

 • trimiteţi pe adresa ceccarbuc@ceccarbuc.ro un e-mail cu subiectul: „Solicitare creare cont”, la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de e-mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de e-mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de e-mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

Odată creat contul, veţi primi pe adresa de e-mail personală, informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.

 


 ÎNȘTIINȚARE RADIERE MEMBRI      

Vă informăm faptul că prin Hotărârea Consiliului filialei C.E.C.C.A.R. București nr. 13/05 din 15.11.2013 și nr. 14/03 din 31.03.2014 s-a dispus radierea din Tabloul Corpului a membrilor cu debite, potrivit:

 • prevederilor art. 97 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.E.C.C.A.R., republicat, “Consiliul filialei pronunță radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situații: (...) c) neplata cotizației profesionale pe o perioadă de un an (...)”;
 • prevederilor art. 23 pct. (1) din O.G. nr. 65/1994, privind organizarea și desfășurarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “Membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați au obligația să plătească cotizațiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului”.

În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 101 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.E.C.C.A.R. (R.O.F), republicat: “(…)Cel în cauză încetează de a mai fi membru al Corpului și nu mai figurează în Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei Corpului și nici regulilor sale; de asemena, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat”.

Totodată, potrivit prevederilor art. 102 din R.O.F. C.E.C.C.A.R., republicat: “Cel interesat poate, atunci când dorește, dar nu mai tarziu de 3 ani și când sunt îndeplinite condițiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului, să obțină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere. În cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renunțării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana în cauză va susține din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calității de expert contabil și de contabil autorizat, dacă celelalte condiții pentru obținerea calității prevăzute de regulament sunt îndeplinite”.

Astfel, în cazul radierii persoanelor juridice, viza de exercitare a profesiei în cazul administratorilor/asociaților acestora, membri ai Corpului, persoane fizice, se poate obține, doar după clarificarea statutului societății și achitarea debitului.

Click pentru consultarea listei membrilor care au fost radiați prin Hotărârea Consiliului filialei C.E.C.C.A.R. București nr. 13/05 din 15.11.2013 și nr. 14/03 din 31.03.2014

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2020