CONSILIUL FILIALEI CECCAR BUCUREŞTI

Preşedinte     Andrei Aurel  

 

Click foto

Click foto

 

 Vicepreședinți            Carp Ana

                                       Paru Alexandru  

 

Membri titulari              Băzăvan Ioana

                                       Bejinaru Valeriu Cristian

                                       Cioc Mihaela

                                       Ene Luminiţa

                                       Nica Constantin

                                                                                                                                                                                   

Membri supleanţi        Ghiur Alexandru                                               

                                        Urmuliţă Claudia  

                                        Piruşcă Anastasia Elena                                                 

COMISIA DE DISCIPLINĂ A FILIALEI CECCAR BUCUREŞTI

Preşedinte                     Aldia Carmen Cristina

Membri titulari                Bătrînu Laura

                                          Frățilă Romeo   

COMISIA DE ARBITRAJ DE PE LÂNGĂ CONSILIUL FILIALEI CECCAR BUCUREȘTI

Președinte                     Andrei Aurel

Membri                            Codescu Olguța

                                          Dumitriu Adrian Gabriel

                                          Macovei Aneta

CENZOR                          Ciocârlan Gabriel Dan

EXECUTIVUL FILIALEI CECCAR BUCUREŞTI

Director executiv                                                         vacant

Serviciul Evidenţă-Tablou                                          Goreţchi Andreea - Șef serviciu

                                                                                        Dulgheru Cristina - Consilier 

                                                                                        Lazăr Ionel Cristian - Consilier statistician

                                                                                        Scărlătescu Lavinia - Referent de specialitate   

                                                                                        Haidău Alina - Consilier juridic

Serviciul Dezvoltare Profesională Continuă           Călugăru Mădălina - Consultant formare

                                                                                        Florescu Adriana – Referent

Serviciu Organizare Stagiu                                        Pădureanu Silviu - Consultant formare

Birou Etică și Control                                                  Rotaru Simona - Consilier economic

Birou Administrativ                                                      Olaru Florina - Referent de specialitate financiar-contabil        

                                                                                        Florea Aurelia - Casier                                                                              

Auditor de calitate                                                        Rădulescu Viviana
 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2020