Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Bucuresti
CONSILIUL FILIALEI CECCAR BUCUREŞTI

Preşedinte     Andrei Aurel  

 

Click foto

Click foto

 

 Membri titulari                  Băzăvan Ioana

                                             Bejinaru Valeriu Cristian

                                             Carp Ana

                                             Cioc Mihaela

                                             Ene Luminiţa

                                             Nica Constantin

                                             Paru Alexandru  

                                             Piruşcă Anastasia Elena                                                                                                                                                  

Membri supleanţi              Ghiur Alexandru                                               

                                              Urmuliţă Claudia                                               

COMISIA DE DISCIPLINĂ A FILIALEI CECCAR BUCUREŞTI

Preşedinte                           Aldia Carmen Cristina

Membri titulari                      Bătrînu Laura

                                                Frățilă Romeo   

COMISIA DE ARBITRAJ DE PE LÂNGĂ CONSILIUL FILIALEI CECCAR BUCUREȘTI

Președinte                            Andrei Aurel

Membru                                  -

Membru                                  Anton Camelia

Membru                                  Coiculescu Athanasie

Membru                                  Ene Luminița      

Membru                                  Gheorghe Gabriela                             

CENZOR                                 Ciocârlan Gabriel Dan

EXECUTIVUL FILIALEI CECCAR BUCUREŞTI

Director executiv                                                 vacant

Serviciul Evidenţă-Tablou                                    Goreţchi Andreea - Șef serviciu

                                                                                  Dulgheru Cristina - Consilier                                                              

Serviciul Dezvoltare Profesională Continuă     Florescu Adriana – Referent

Birou Administrativ                                                 Olaru Florina – Casier

                                                                                   Popovici Luminița - Referent financiar-contabil

Auditor de calitate                                                   Trandafir Tiberiu Heruvim

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2018