Rezultatele examenului de aptitudini sesiunea 13 și 20 aprilie 2019.

 

 Înscrierea în Tabloul CECCAR

 

Stimați colegi,  

 

Vă facem cunoscut faptul că lista privind rezultatele finale ale examenului de aptitudini, sesiunea 13 și 20 aprilie 2019, a fost afişată la avizierul CECCAR Filiala București astăzi 06.05.2019, ora 16:00.  

Pentru consultarea online a listelor privind rezultatele finale ale examenului de aptitudini click aici

Cu ocazia promovării examenului de aptitudini, vă felicităm pentru reușita dumneavoastră și vă urăm bun venit în “familia” profesioniștilor contabili.   

Potrivit normelor în vigoare, procedura înscrierii în Tablou este următoarea:  

- Candidatul depune, la filiala teritorială de care aparține (domiciliul conform C.I.), dosarul cuprinzând cererea sa și documentele justificative din care rezultă îndeplinirea condițiilor cerute de lege pentru acordarea calității de expert contabil sau de contabil autorizat. 

- Potrivit Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, înscrierea în Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se realizează în termen de 30 de zile de la promovarea examenului (certificate prin afisarea rezultatelor finale) 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele: 

 • Adeverință din care să reiasă locul de muncă și funcția;   
 • Copie C.I.;   
 • Certificat căsătorie (după caz); 
 • 2 fotografii tip C.I;  
 • Taxa de înscriere în Tabloul Corpului:

             - 40 Euro/expert contabil;  

             - 20 Euro/contabil autorizat;   

Dosarul de înscriere complet se depune la secretariatul CECCAR Filiala București.

 

 

 Cu stimă, 

 

Președinte CECCAR Filiala București,

 

Andrei Aurel    

 

 


 

ANUNȚ

REZULTATE EXAMEN APTITUDINI - PROBA ORALĂ

 

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, proba orală din data de 20 Aprilie 2019, au fost afişate la avizierul filialei.

Rezultatele finale ale examenului de aptitudini vor fi afișate la filiala de domiciliu, precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul în decursul saptămânii viitoare.  

Rezultate categoria Expert Contabil – Click aici  

Rezultate categoria Contabil Autorizat - Click aici 


În atenția candidaților la examenul de aptitudini

 

 Vă facem cunoscut faptul că rezultatele contestațiilor la examenul de aptitudini – proba scrisă, organizat în data de 13 Aprilie 2019 au fost afişate astăzi, 19.04.2019 ora 16:00, la avizierul filialei dvs. precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul..

            Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admiși la proba scrisă pentru candidații centrului de examen București se va susţine în ziua de 20 Aprilie 2019 începând cu ora 08:30, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi, în următoarele  locații:

 • Filiala București,  etaj 1 – Cabinet Președinte
 • Sediul Central CECCAR România, parter – Sala Consiliu (mică)
 • Sediul Central CECCAR România, parter – Sala Consiliu (mare)

Pentru vizualizarea rezultatelor după numărul de legitimație de examen –  click aici


 

        ANUNȚ

REZULTATE EXAMEN APTITUDINI - PROBA SCRISĂ

 

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 13 Aprilie 2019 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 17 Aprilie 2019, ora 17:00 – 18 Aprilie 2019, ora 17:00, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

         Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 20 Aprilie 2019 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

Barem Corectare  Clik Aici

Rezultate categoria Expert Contabil – Clik Aici

Rezultate Categoria Contabil Autorizat -- Clik Aici

 


 

În atenția candidaților înscriși la examenul de aptitudini 

 

Examenul din data de 13.04.2019 se va desfășura începând cu ora 09:00, conform listelor de mai jos:   

Filiala CECCAR București (parter) - Amfiteatru Grigore Trancu Iași -  Click aici

          Sediul Central - CECCAR România (etaj 4) – Sala Spiridon Iacobescu - Click aici

Intrarea candidaților în sala de examen se va face în intervalul orar 08:30 – 09:00 pe baza cărtii de identitate.  

·         Examenul pentru categoria expert contabil va avea următoarea structură:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

·         Examenul pentru categoria contabil autorizat va avea următoarea structură:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. Redactarea lucrării se va efectua doar cu stilou sau pix cu pastă albastră.   

 

 


 

În atenția candidaților înscriși la examenul de aptitudini 

 

Sesiunea 13 și 20 Aprilie 2019

 

Examenul din data de 13.04.2019 se va desfășura începând cu ora 09:00, conform programului de mai jos:   

 •      Examenul pentru categoria expert contabil va avea următoarea structură:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

 •     Examenul pentru categoria contabil autorizat va avea următoarea structură:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională 

Intrarea candidaților în sala de examen se va face în intervalul orar 08:30 – 09:00 pe baza cărtii de identitate.  

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. Redactarea lucrării se va efectua doar cu stilou sau pix cu pastă albastră.   

* Vom reveni în timp util cu informațiile necesare privind locațiile de desfășurare a examenului și repartizarea candidațiilor pe săli

 

 


 

Precizări importante cu privire la înscrierea pentru sesiunea aprilie 2019

a Examenului de aptitudini

 

Pentru sesiunea din luna aprilie (13 și 20 aprilie) a examenului de aptitudini, CECCAR vine în întâmpinarea stagiarilor care s-au prezentat la cel puțin una dintre sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018 ale Examenului de aptitudini și care nu au promovat examenul prin reducerea taxei de înscriere. Taxa de înscriere pentru categoria expert contabil este redusă la nivelul de 500 de lei, iar pentru categoria contabil autorizat – 350 de lei.

 

Candidații din categoria de mai sus vor actualiza dosarul de înscriere cu următoarele documente:

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • adeverință medicală (eliberată de medicul specialist neorolog/psihiatru) cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei”)valabilă la data examenului;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen.

 Stagiarii care se încadrează pentru susținerea examenului în aprilie 2019 și care nu au mai susținut examenul de aptitudini până în prezent vor depune dosarul de înscriere cu următoarele documente:

 •  certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (se eliberează de către filială);
 •  certificatul de stagiu (se eliberează de către filială);
 •  copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 •  cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului (model anexat);
 •  copie a actului de identitate (BI/CI);
 •  certificat de cazier judiciar;
 •  adeverință medicală (eliberată de medicul specialist neorolog/psihiatru) cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei ”;
 •  două fotografii tip BI/CI;
 •  dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Taxa poate fi achitată direct la casieria filialei sau în contul CECCAR Filiala București: RO12 RNCB 0082 0441 8094 0260

Dosarele se vor depune la filiala din raza de domiciliu a candidatului sau la filiala la care a efectuat stagiul până la data de 29 martie 2019. 

Vom reveni cu informații privind centrele de examen după finalizarea înscrierii candidaților.


 

EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT, 

SESIUNEA 13 ȘI 20 APRILIE 2019  

 

Examenul de aptitudini se va organiza în zilele de 13 aprilie 2019 (proba scrisă) şi 20 aprilie 2019 (proba orală) 

Dosarele de înscriere se depun la sediul CECCAR Filiala București pâna la data de 31.03.2019  

Conținutul dosarul de înscriere la examenul de aptitudini  

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la CECCAR Filiala București, un dosar cuprinzând: 

 •  certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (se eliberează de către filială);
 •  certificatul de stagiu (se eliberează de către filială);
 •  copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 •  cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului (model anexat);
 •  copie a actului de identitate (BI/CI);
 •  certificat de cazier judiciar;
 •  adeverință medicală (eliberată de medicul specialist neorolog/psihiatru) cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei ”;
 •  două fotografii tip BI/CI;
 •  dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa poate fi achitată direct la casieria filialei sau în contul CECCAR Filiala București: RO12RNCB0082044180940260

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină şi se depune la CECCAR Filiala București.

 

Stagiarii care s-au prezentat la sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018 ale Examenului de aptitudini dar nu le-au promovat vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea aprilie 2019 doar cu următoarele documente:

 

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului (model anexat) ;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • adeverință medicală (eliberată de medicul specialist neorolog/psihiatru) cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei valabilă la data examenului;
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 500 lei pentru categoria expert contabil şi 350 lei pentru categoria contabil autorizat.

 


 

ANUNȚ

REZULTATE EXAMEN APTITUDINI - PROBA SCRISĂ

 

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 10 noiembrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 15 noiembrie 2018, ora 12.30 – 16 noiembrie 2018, ora 12.30, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

         Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 17 noiembrie 2018 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

Având în vedere preocuparea CECCAR pentru a încuraja dezvoltarea unei cariere în domeniul financiar-contabil, se va organiza o sesiune de examen extraordinară în perioada martie-aprilie 2019.

În scopul sprijinirii efortului stagiarilor de a-și îmbunătăți competențele necesare pentru a promova examenul de aptitudini și pentru a profesa ca expert contabil sau contabil autorizat, ținând cont de rolul important al acestor profesioniști în sprijinirea dezvoltării afacerilor antreprenorilor, precum și de rigorile și exigența impuse de exercitarea acestor profesii în mediul economic actual caracterizat prin digitalizare și globalizare, CECCAR va asigura accesul cu titlu gratuit la sesiuni de pregătire suplimentară în perioada ianuarie-martie 2019 pentru stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini în sesiunea din noiembrie 2018. Totodată, se va lua în calcul o reducere a taxei de înscriere la aceasta sesiune extraordinară din perioada martie-aprilie 2019.

 


 În atenția candidaților înscriși la examenul de aptitudini 

 

Examenul din data de 10.11.2018 se va desfășura începând cu ora 09:00, conform listelor de mai jos:   

 1. Filiala CECCAR București (parter) - Amfiteatru Grigore Trancu Iași -  Click aici
 2. Sediul Central - CECCAR România (etaj 4) – Sala Spiridon Iacobescu - Click aici
 3. Universitatea Nicolae Titulescu, Calea Văcarești nr. 185 (Parter) - Amfiteatrul nr. 7  - Click aici

Intrarea candidaților în sala de examen se va face în intervalul orar 08:30 – 09:00 pe baza cărtii de identitate.  

 • Examenul pentru categoria expert contabil va avea următoarea structură:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

 • Examenul pentru categoria contabil autorizat va avea următoarea structură:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. Redactarea lucrării se va efectua doar cu stilou sau pix cu pastă albastră.   

 


 EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT,

SESIUNEA 10 ȘI 17 NOIEMBRIE 2018  

 

Examenul de aptitudini se va organiza în zilele de 10 noiembrie 2018 (proba scrisă) şi 17 noiembrie 2018 (proba orală).  

Dosarele de înscriere se depun la sediul CECCAR Filiala București pâna la data de 26.10.2018 

Conținutul dosarul de înscriere la examenul de aptitudini  

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la CECCAR Filiala București, un dosar cuprinzând: 

 •  certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (se eliberează de către filială);
 •  certificatul de stagiu (se eliberează de către filială);
 •  copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 •  cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului (model anexat);
 •  copie a actului de identitate (BI/CI);
 •  certificat de cazier judiciar;
 •  adeverință medicală (eliberată de medicul specialist);
 •  două fotografii tip BI/CI;
 •  dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa poate fi achitată direct la casieria filialei sau în contul CECCAR Filiala București: RO12RNCB0082044180940260

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină şi se depune la CECCAR Filiala București.

 


PROGRAMA AFERENTĂ EXAMENULUI DE APTITUDINI

ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI CONTABIL AUTORIZAT,

SESIUNEA NOIEMBRIE 2018

 

 • Programa aferentă categoriei Expert Contabil  - click aici

 • Programa aferentă categoriei Contabil Autorizat - click aici

 


 

 O nouă publicație de interes: Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită și adăugită

 

CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a VI-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, dar și a altor publicații de specialitate şi a standardelor profesionale editate de CECCAR şi incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

Lucrarea, realizată sub coordonarea prof. univ. dr. Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru și conf. univ. dr. Adriana Florina Popa, cuprinde exerciții rezolvate în domeniile de competență contabilitate, analiza economico-financiară a întreprinderii, evaluarea întreprinderii, audit, expertiză contabilă, doctrina și deontologia profesiei contabile, exemple care sunt esențiale pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de aptitudini.

„Dacă examenul de acces la stagiu a avut ca rol principal verificarea cunoştinţelor de specialitate dobândite de candidaţi în etapa de formare iniţială (universitară), examenul de aptitudini este o probă a capacităţii candidaţilor de a selecta din matricea de cunoştinţe şi competenţe dobândite elementele necesare realizării unor sarcini care simulează situaţii reale. Lucrarea este concepută astfel încât să se poată identifica uşor cerinţele comune ambelor categorii profesionale şi, respectiv, cerinţele suplimentare specifice categoriei experţi contabili. Candidaţii se pot familiariza cu posibilele modele de subiecte de examen, cele mai multe dintre acestea având cerinţe multiple (o bază de date şi mai multe sarcini de rezolvat). Utilizarea şi justificarea raţionamentului profesional în realizarea sarcinilor pe care le presupune un subiect de examen sunt elemente esenţiale ale procesului de evaluare”, au specificat, în prefața lucrării, coordonatorii volumului.

Publicația este disponibilă la sediul filialei
, la prețul de 90 de lei.

Consultați cuprinsul cărții
aici.  

  


 

EXAMEN DE APTITUDINI - SESIUNEA 21 ȘI 28 APRILIE 2018

Locație - Amfiteatrul Grigore Trancu Iași, sediul CECCAR Filiala București,

Intrarea Nestorei, nr. 4-6, sector 4

 

Examenul de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil / contabil autorizat se va susţine după urmează:

 • În ziua de 21 aprilie 2018, începând cu ora 09.00, se va organiza proba scrisă cu o durată de 6 ore. Accesul în sala de examen se realizează în intervalul orar 08.00-08.45. Nota de promovare pentru proba scrisă este 7 (şapte).
  Rezultatele aferente probei scrise se vor afişa în perioada 25 – 26 aprilie 2018, la sediul filialelor. Pentru candidaţii declaraţi respinşi se primesc contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, contestaţii care se pot transmite pe adresa de e-mail:
  contestaţii@ceccaro.ro. Rezultatele în urma verificării contestaţiilor vor fi afişate în data de 27 aprilie 2018, la sediul filialei.
  • listă candidați la categoria expert contabil - click aici
  • listă candidați la categoria contabil autorizat - click aici
 • În ziua de 28 aprilie 2018, începând cu ora 10.00, se va organiza proba orală. Nota de promovare pentru proba orala este 7 (şapte).

 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

 


 

PROGRAMA AFERENTĂ EXAMENULUI DE APTITUDINI

ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI CONTABIL AUTORIZAT,

SESIUNEA APRILIE 2018

 

 • Programa aferentă categoriei Expert Contabil  - click aici
 • Programa aferentă categoriei Contabil Autorizat - click aici

 

 Examen de aptitudini, sesiunea 21 – 28 aprilie 2018 

 

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul III de stagiu care au promovat reevaluarea din luna ianuarie 2018 şi care şi-au finalizat stagiul, stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi mai au dreptul să participe în următoarele două sesiuni consecutive.

De asemenea, pentru sesiunea examenului de aptitudini din aprilie 2018 se pot inscrie si candidatii care se încadrează pentru reducerea/recunoaşterea perioadei de stagiu reglementată de art. 2 alin. (7) şi alin. (8), respectiv de art. 43 alin. (1) şi alin. (2) din Regulamentul privind efectuarea stagiului.

Înscrierea la examenul de aptitudini (dosarele de înscriere se primesc la filială în perioada 12 - 16 martie 2018) se face pe baza următoarelor documente:

o    copia legalizată de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

o    cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei București (formular tip);

o    copie după actul de identitate(BI/CI);

o    copie după certificatul de casatorie (unde este cazul)

o    certificat de cazier judiciar în termen;

o   certificat medical de la medicul psihiatru sau neurolog (apt fizic si psihic pentru exercitarea profesiei);

o    2 fotografii tip BI.

o   Taxele percepute pentru inscrierea la examen sunt cele aprobate de Conferinta Nationala, respectiv 175 euro pentru categoria expert contabil si 125 euro pentru categoria contabil autorizat, contravaloarea in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină. Dosarul se depune la filiala București. 

Tematică pentru categoria experți contabili - click aici

Tematică pentru categoria contabili autorizați - click aici

Pentru detalii - click aici

Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice.


Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 11 și 18 noiembrie a.c., examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat.

Examenul va consta în două probe: proba scrisă, în data de 11 noiembrie, și proba orală, ce va avea loc la 18 noiembrie.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală;
 • două fotografii tip BI/CI.

Detalii privind examenul de aptitudini puteți afla accesând rubrica Accesul la profesie.

 


Examenul de aptitudini

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2019