Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Bucuresti
ACCESUL LA PROFESIE

Depunerea dosarelor de înscriere pentru susţinerea examenului de admitere la stagiu se poate realiza până la data de 8 septembrie 2017

 

 click aici

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Astfel, proba scrisă se va desfășura în data de 7 octombrie, la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate și Drept – pentru categoriile expert contabil și contabil autorizat –, iar în data de 14 octombrie va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie – doar pentru categoria expert contabil.

Contabilii autorizați, cu studii superioare economice, membri activi ai CECCAR, care au îndeplinite la zi obligațiile profesionale față de Corp, pot susține, în data de 14 octombrie, proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică și financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie, pentru a accede la profesia de expert contabil.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediile filialelor CECCAR până la data de 8 septembrie 2017.

Informații cu privire la cursurile de pregătire pentru candidații la examenul de admitere la stagiu vor fi furnizate de filialele CECCAR, în funcție de numărul de solicitări venite din partea persoanelor interesate.

Tematica examenului poate fi consultată în rubrica Accesul la profesie. 

Menționăm că tematica a fost transmisă spre avizare Ministerului Finanțelor Publice, urmând ca forma avizată să fie publicată pe site-ul CECCAR. 

De asemenea, vă informăm că centrele de examen vor fi stabilite ulterior înscrierilor, în funcție de numărul de candidați din fiecare județ.  

 • Informații utile privind examenul de acces la stagiu 

 


 

 Echivalarea examenului de admitere la stagiu – condiții și etape

 

Continutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil

Pentru a beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu, absolventii programelor de masterat, pentru care exista acorduri de colaborare incheiate cu C.E.C.C.A.R., au posibilitatea depunerii, in termen de un an de zile de la finalizarea cursului, la sediul C.E.C.C.A.R. din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni pana vineri între orele 08.00 – 16.00) sau in cadrul filialei de domiciliu, unui dosar care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere (anexata);
 • diploma de studii superioare economice, recunoscuta de Ministerul, Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (copie legalizata);
 • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizata). In situatia in care diploma nu a fost emisa de facultate se poate depune o adeverinta (copie legalizata), urmand ca dosarul sa fie completat ulterior cu documental solicitat;
 • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizata). In situatia in care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolara (copie legalizata) cu evidenta notelor, urmand ca dosarul sa fie completat ulterior cu documentul solicitat;
 • suplimentul diplomei de licenta, in cazul programelor de masterat in care se face trimitere la notele obtinute in timpul anilor de facultate;
 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitatea de exercitiu deplina;
 • certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
 • curriculum vitae;
 • copie BI/CI;
 • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua platii).

Taxa poate fi achitata prin O.P. in contul C.E.C.C.A.R., nr.: RO91RZBR0000060000615384, Raiffeisen Bank, Agentia Bratianu sau la casieria Aparatului Central.

Nota: 

Pentru a beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu absolventii programelor de masterat trebuie sa indeplineasca conditia de cel putin 6 (sase) pentru fiecare disciplina echivalata si media de cel puţin 7 (sapte) pentru grupul de disciplinele echivalate pentru o materie aferenta examenului de admitere la stagiu.

In acest sens, va rugam sa consultati, rubrica Institutii de invatamant superior care au incheiat cu C.E.C.C.A.R. protocoale de colaborare, unde veti regasi disciplinele echivalate din cadrul programului de masterat urmat de dvs.

Dupa verificarea dosarului de echivalare a examenului de admitere la stagiu, absolventii programului de masterat vor fi instiintati cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus.

Dupa aprobarea dosarului, solicitantii vor face demersurile necesare inscrierii la stagiu in cadrul filialei de domiciliu, cu respectarea Normelor C.E.C.C.A.R in vigoare.

Pentru inscrierea la stagiu, care va incepe de la 1 ianuarie 2015, absolventii promotiei 2014 au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare, cu documentele mentionate mai sus, pana la data de 31 octombrie 2014.

Absolventii programelor de masterat ale caror dosare vor fi aprobate in cursul anului 2015 se vor putea inscrie la stagiu incepand cu 1 ianuarie 2016.


Echivalarea calitătii de expert contabil in baza titlului de doctor in domeniile finante / contabilitate

Continutul dosarului

Participarea la interviul privind obţinerea calitatii de expert contabil in baza titlului de doctor in domeniile finante/contabilitate este conditionata de depunerea si aprobarea unui dosar care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente justificative, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor legale, si anume:

 • cererea de inscriere (anexată);
 • actul de indentitate;
 • actul de studii superioare;
 • diploma de doctor, eliberata de facultatile care au profilul de finante si contabilitate, (legalizata);
 • cuprinsul tezei de doctorat, care trebuie sa se refere la unul din subi­ec­tele privind specialitatea finante si/sau contabilitate,
 • curriculum vitae;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • adeverinta medicala care atesta capacitatea de exercitiu deplina;
 • taxa de inscriere la interviu, care poate fi achitata prin O.P. in contul C.E.C.C.A.R., nr.:  RO91RZBR0000060000615384, Raiffeisen Bank, Agenţia Bratianu sau prin casierie, la Aparatul Central.

Echivalarea calităţii de expert contabil în baza calificării ACCA

Continutul dosarului

Participarea la interviul privind obţinerea calitatii de expert contabil in baza calificării ACCA este conditionata de depunerea si aprobarea unui dosar care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente justificative, din care sa rezulte indeplinirea condiţiilor legale, si anume:

 • cerere de inscriere(anexata);
 • act de identitate (BI / CI)/ pasaport;
 • o poza tip BI;
 • diploma de studii superioare;
 • documentul care sa ateste obtinerea calitatii de membru ACCA (copie si traducere legalizata dupa diploma de membru ACCA);
 • alte acte privind specialitătile dobandite;
 • curriculum vitae;
 • certificat de cazier judiciar cu termen neexpirat;
 • adeverinta medicala care atesta capacitatea de exercitiu deplina;
 • taxa de inscriere la interviu care poate fi achitata prin O.P. in contul C.E.C.C.A.R., nr.: RO91RZBR0000060000615384, Raiffeisen Bank, Agenţia Bratianu sau prin casierie, la Aparatul Central.

Regulament privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat.

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2017