Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Bucuresti
CURS

C.E.C.C.A.R. Filiala Bucureşti organizează în perioada 01 - 02.04.2015 începând cu ora 16.30,  la sediul filialei din Intrarea Nestorei, Nr.4-6, Sector 4, în  Amfiteatrul ,,Prof. Univ. Dr. Marin Toma” cursul de Standarde Internaţionale de Raportare Financiară, susţinut de Lect. univ. dr. Caloian Florentin.

Formularul de înscriere poate fi descărcat de aici (click).

Pentru a  confirma participarea dvs. la acest curs vă rugăm să ne transmiteţi pe adresa de email (ceccarbuc@ceccarbuc.ro) sau fax.(021.320.00.81), cererile de înscriere,  până cel târziu miercuri 31.03.2015 ora 14.00.

Plata cursurilor se poate efectua la sediul filialei sau în contul RO56RZBR0000060006563472 deschis la RAIFFEISEN BANK Agentia Brătianu - CECCAR Bucuresti, CUI 7426179.   


ÎNTÂLNIREA SĂPTĂMÂNALĂ

 

Întâlnirea profesională cu membrii din această săptămână va avea loc miercuri 25 martie 2015, începând cu ora 16.30, la sediul filialei, având ca temă „OMFP 1802/2014 - Tratamente şi politici contabile privind provizioane” – moderator Lect. univ. dr. Florentin Caloian, preşedinte filiala CECCAR Bucureşti.

Aşteptăm în continuare, pe adresa de e-mail sau prin secretariatul filialei propunerile dumneavoastră privind temele şi subiectele de care sunteţi interesaţi a le dezbate la întâlnirile viitoare cu membrii, organizate săptămânal. 

 


ANUNȚ

 referitor la plata obligațiilor profesionale și viza de exercitare legală a profesiei

 

Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 republicată, activităţile prevăzute la art. 6 şi, respectiv, la art. 10, putând fi desfăşurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, înscrise în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi dovedită cu legitimaţia de membru, vizată anual.

În acest sens, vă reamimtim faptul că viza anuală obligatorie pentru exercitarea profesiei de către membri persoane fizice şi juridice se acordă până la data de 31 ianuarie (anual), potrivit Normelor nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, modalitatea de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil autorizat din raza de activitate a filialei, va fi analizată de către Consiliul filialei C.E.C.C.A.R. Bucureşti, în şedinţa din data de 31 martie 2015, astfel:

1) Prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei, nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor, precum și neplata cotizațiilor profesionale la termenul legal prevăzut în reglementări (31 ianuarie), reprezintă abateri disciplinare și se sancționează de către Comisia de disciplină a filialei potrivit prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, republicat;

2) De asemenea neplata cotizațiilor profesionale pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului, în conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată.

Membrii filialei CECCAR București care nu au achitat cotizațiile profesionale și nu au îndeplinit condițiile de obținere a vizei anuale de exercitare a profesiei, sunt rugați să întreprindă de urgență măsurile necesare clarificării situației.

Pentru operativitate vă comunicăm că rapoartele anuale privind activitatea desfășurată în anul 2014 se mai pot transmite până la data de 31 martie 2015 pe adresa de e-mail ceccarbuc@ceccarbuc.ro, iar plata cotizațiilor profesionale poate fi realizată în contul filialei CECCAR București RO56RZBR0000060006563472, deschis la Raiffeisen Bank.

Dorim să mulțumim membrilor filialei care au înțeles că exercitarea legală a profesiei de expert contabil/contabil autorizat se realizează doar cu respectarea normelor CECCAR.


 

CURS "AUDIT FINANCIAR ȘI CERTIFICARE ȘI DOCTRINA ȘI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE"

 

C.E.C.C.A.R. Filiala Bucureşti organizează în perioada 26.03-27.03.2015, începând cu ora 16.30, la sediul filialei din Intrarea Nestorei nr.4-6, Sector 4, în  Amfiteatrul ,,Prof. Univ. Dr. Marin Toma” cursul  “Audit  financiar şi certificare şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile “, susţinut de Director General C.E.C.C.A.R. Ec. Daniela Vulcan şi Lect. univ. dr. Caloian Florentin.

Formularul de înscriere poate fi descărcat de aici (click).

Pentru a  confirma participarea dvs. la acest curs vă rugăm să ne transmiteţi pe adresa de e-mail (ceccarbuc@ceccarbuc.ro) sau prin fax (021.320.00.81) cererile de înscriere,  până cel târziu miercuri, 25.03.2015.

Plata cursurilor se poate efectua la sediul filialei sau în contul RO56RZBR0000060006563472 deschis la RAIFFEISEN BANK Agenția Brătianu - CECCAR București, CUI 7426179.   

 


A APĂRUT NUMĂRUL 2 AL REVISTEI PRO DOMO, AFERENT LUNII FEBRUARIE 2015 (PENTRU VIZUALIZARE CLICK FOTO) ANUNȚ RETRAGERE DREPT DE EXERCITARE A PROFESIEI

ÎN CAZUL MEMBRILOR INACTIVI CU RESTANȚE

 

În conformitate cu art. 35 din Normele nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, aprobate prin Hotărârea nr. 09/145 din 13 martie 2009 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., cu modificările şi completările ulterioare:

„Pe perioada de inactivitate, membrii inactivi au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de regulament şi normele Corpului, cu excepţia dreptului de a alege şi de a fi aleşi în structurile de conducere ale Corpului de la nivel central şi teritorial. (...) 

Perioada de inactivitate nu poate depăşi şapte ani, după care, în baza pct. 2 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Corpul retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat dacă membrul respectiv nu şi-a clarificat situaţia în sensul reintegrării sau prelungirii justificate a statutului de membru inactiv.

Retragerea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat are loc de asemenea dacă trei ani consecutivi din perioada de inactivitate membrul respectiv nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute la pct. 6 al art. 35 din norme şi cele care decurg din calitatea sa de membru al Corpului, prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare”.

Având în vedere cele mai sus menționate, Consiliul filialei C.E.C.C.A.R. București, prin Hotărârea nr. 14/06 din 10 decembrie 2014, a pronunțat retragerea dreptului de exercitare a profesiei în cazul membrilor inactivi care nu au achitat cotizațiile profesionale pentru o perioadă de 3 ani consecutivi.

Click pentru consultarea listei


 

 

În data de 19 februarie 2015, în cadrul Sălii Mari a Palatului Național al Copiilor a avut loc Adunarea generală a membrilor filialei CECCAR București.

Mulțumim, pe această cale, tuturor membrilor care au înțeles că prezența lor este necesară în cadrul Adunării și care, prin implicarea în acțiunile organizate, contribuie la progresul profesiei contabile și la îmbunătățirea activității filialei CECCAR București.

Pentru a avea o imagine de ansamblu a evenimentului, atașăm câteva fotografii reprezentative din timpul ședinței (click pentru accesare).


 PROGRAMUL AUDITULUI DE CALITATE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR CONTABILE PENTRU LUNA MARTIE 2015 Pentru a vizualiza fotografii realizate în cadrul evenimentului, accesați link-urile de mai jos:

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4 


VIZA ANUALĂ DE EXERCITARE A PROFESIEI 2015 

– condiţii de obţinere –

   

Documentele necesare obţinerii vizei se pot transmite începând cu 5 ianuarie 2015 prin

E-mail: ceccarbuc@ceccarbuc.ro, fax: 021.320.00.81 sau prin poştă, până la data de  31 ianuarie 2015

 

 Viza anuală obligatorie pentru exercitarea profesiei de către membri persoane fizice şi juridice se acordă până la data de 31 ianuarie 2015, potrivit Normelor nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, cu modificările şi completările ulterioare, prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 

      1. VIZA PENTRU PERSOANE FIZICE

Potrivit prevederilor art. 8 şi art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, experţii contabili şi contabilii autorizaţi pot exercita profesia individual sau se pot constitui în societăţi comerciale, potrivit legii. Desfăşurarea activităţii prin societate comercială de profil, presupune şi condiţia ca membrii Corpului asociaţi, acţionari şi/sau angajaţi ai societăţii respective să-şi îndeplinească obligaţiile de membri ai Corpului, persoane fizice.

 

2. AVIZUL PENTRU PERSOANE JURIDICE

3.  NIVELUL COTIZAŢIILOR PROFESIONALE:

  • Cotizaţie fixă experţi contabili: 400 lei
  • Cotizaţie fixă contabili autorizaţi: 350 lei
  • Cotizaţie fixă persoane juridice: 800 lei;
  • Cotizaţie variabilă persoane fizice şi juridice: 1.2% din veniturile profesionale;
  • Cotizaţie fixă experţi contabili care profesează prin societăţi membre şi care nu desfăşoară activităţi individuale: 200 lei;
  • Cotizaţie fixă contabili autorizaţi care profesează prin societăţi membre şi care nu desfăşoară activităţi individuale: 175 lei;
  • Cotizaţie membrii inactivi (persoanele care nu pot desfăşura activitate datorită unor interdicţii prevăzute prin lege specială): 300 lei experţi contabili şi 250 lei contabili autorizaţi.

4.  FORMULARE NECESARE:

5.  PARAFA ANUALĂ DE MEMBRU

Vă reamintim că prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 12/262 din 22 martie 2012 au fost aprobate unele măsuri pe linia transparenţei activităţilor profesionale ale membrilor Corpului, care prevăd că începând cu 1 ianuarie 2013, dovada înscrierii în Tabloul Corpului şi exercitării legale a profesiei se face prin aplicarea pe toate contractele, lucrările, rapoartele şi alte documente ce intervin între membrii CECCAR şi clienţii sau beneficiarii acestora, a parafei cu valabilitate anuală. 

În consecinţă, începând cu anul 2013 parafa se va schimba anual, iar vechea parafă va deveni nulă.

Parafele vechi deţinute vor fi predate filialei pe bază de proces verbal, în momentul eliberării parafelor anuale, valabile  pentru anul 2015.   

Pentru membrii care au obţinut viza anuală în anul 2014, în termenul prevăzut de reglementările CECCAR, parafele cu viză pentru anul 2015 s-au confecţionat automat şi le găsiţi, începând cu 5 ianuarie 2015 la sediul filialei.

       6.  RAPORT DE ACTIVITATE – DEPUNERE ONLINE

În vederea asigurării pentru membrii C.E.C.C.A.R. facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

Legat de aceste facilităţi, membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:

  • solicitaţi personal la filiala C.E.C.C.A.R. de domiciliu, datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare 

sau

  • trimiteţi pe adresa ceccarbuc@ceccarbuc.ro un e-mail cu subiectul: „Solicitare creare cont”, la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de e-mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de e-mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de e-mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

Odată creat contul, veţi primi pe adresa de e-mail personală, informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.


 PENTRU CONSULTAREA LISTELOR CUPRINZÂND MEMBRII RADIAŢI DIN TABLOU CLICK AICI


        


 RADIO LIGHT

 

 

În calitate de Preşedinte al Fundaţiei Măreţie şi Talent şi Director General al CECCAR, Daniela Vulcan, fondatorul  RadioLight , face un nou pas spre a susţine atât tinerii profesionişti talentaţi cât şi pe cei cu experienţă.

RadioLight a fost creat de Fundaţia Măreţie şi Talent pentru a susţine şi promova profesionalismul, calitatea, creativitatea. Este, totodată, un nou instrument de lucru la îndemâna membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi susţine activitatea Clubului Tinerilor Experţi Contabili.

RadioLight vine în contextul unei abordări mai extinse a profesiei contabile, pentru că noi avem convingerea că este una dintre cele mai frumoase şi complexe profesii liberale.

Expertul Contabil nu poate fi desăvârşit fără a interacţiona cu alte profesii, cu antreprenorii. Este important ca niciun OM să nu neglijeze în parcursul sau profesional dezvoltarea personală pentru a reuşi să îmbine cu succes cele trei repere de bază în afirmarea profesiei şi, totodată, comandamente ale CECCAR: CALITATE, EDUCAŢIE, ETICĂ.

RadioLight poate fi ascultat online accesând pagina de internet www.radiolight.ro. Emisiunile conţin, printre altele, ştiri, noutăţi şi prezentări realizate de personalități remarcabile din domeniul contabil, financiar, economic, social, cultural al țării, precum şi interviuri şi discuţii în direct cu antreprenori din diferite domenii, dornici să împărtășească ascultătorilor obstacolele pe care le-au întâmpinat, dar și oportunitățile de care au știut să profite. De asemenea, muzica bună este difuzată non-stop, pentru a satisface preferinţele şi celor mai pretenţioşi ascultători.

RadioLight este staţia de bună-dispoziţie.

Suntem o gură de aer proaspăt pentru cei care îşi doresc să privească viaţa dintr-o nouă perspectivă: o perspectivă light.


Conceptul light se traduce prin renaştere, revelaţie. Lumina, văzută în depărtare, reprezintă siguranţa şi definirea unui scop.

De aceea, RadioLight CONTează pentru tine!

Consiliul Director al Fundaţiei Măreţie şi Talent  


 

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ GRATUITĂ ÎN DOMENIUL TIC

 

Vă reamintim faptul că Academia de Studii Economice Bucureşti, în calitate de coordonator, şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, în calitate de partener, derulează în prezent proiectul de finanţare europeană cu titlul “Utilizarea TIC pentru servicii de calitate în domeniul financiar contabil”.

C.E.C.C.A.R. asigură implementarea proiectului la nivel naţional, prin intermediul filialelor sale, astfel ca profesioniştii contabili să beneficieze de  cursuri de formare profesională în domeniul TIC gratuite, datorită cofinanţării oferite prin POSDRU

De asemenea vă informăm că  stagiarii au obligativitatea  de a efectua, gratuit,  cursurile de formare TIC în cadrul proiectului de finanţare europeană cu titlu „Utilizarea TIC pentru servicii de calitate în domeniul financiar contabil”.  

Vă invităm să accesaţi următorul link-ul, de unde pot fi descărcate documentele care trebuiesc completate: http://formare.contatic.ase.ro/mod/folder/view.php?id=100

Documentele vor fi predate la filiala C.E.C.C.A.R.  Bucureşti. De asemenea pentru operativitate, acestea pot fi transmise prin poştă, direct de membri, la  Academia de Studii Economice Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6 sector 1, Birou 0024, pentru proiect POSDRU/81/3.2/S/59664.

Important: pe documentele originale în copii (diploma,certificat naştere,etc.) trebuie să existe menţiunea ”conform cu originalul”, numele şi semnătura persoanei care confirmă documentul original. 

 


MODIFICĂRI CPP CU INCIDENŢĂ ÎN ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ

Urmare modificărilor noului Cod de Procedură Penală, cu incidenţă în activitatea de expertiză contabilă judiciară, vă prezentăm tabelul cu aceste modificări, ce prezintă în opoziţie prevederile anterioare ale CPP, cu cele în vigoare.

Descarcă modificări CPP aici.

 


SEMNĂTURA ELECTRONICĂ

 

Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?

Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital.

Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?

Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.

Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.

Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire. Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala de domiciliu sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail: ceccar@certsign.ro; tel. 031.101.18.70.

Oferta negociată pentru membrii C.E.C.C.A.R.

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2015