Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Bucuresti
   

 

  

 

 

 

 

CALENDAR CURSURI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

 3-6 MAI 2017 

 

În perioada 3-6 mai 2017, Filiala CECCAR București organizează o sesiune de pregătire profesională, structurată în patru module (10 ore de pregătire profesională pentru fiecare modul, dintre care 5 ore de pregătire profesională verificabilă la sala de curs). Fiecare modul se consideră efectuat doar în urma promovării testului susținut la final.

I – 3 mai 2017, ora 16.30 – Expertiza contabilă. Modificarea Standardului profesional nr. 35, susținut de Andrei Aurel, expert contabil judiciar cu experiență și președinte al Filialei CECCAR București;

II – 4 mai 2017, ora 16.30 – Fiscalitate. Modificări legislative fiscale în 2017. Impozitul specific unor activități, susținut de conf. univ. dr. Adriana Popa;

III – 5 mai 2017, ora 16.30 – Fiscalitate. Prețuri de transfer, susținut de Alin Irimia, specialist în fiscalitate/prețuri de transfer;

IV – 6 mai 2017, ora 09.00 – Contabilitate financiară. Închiderea exercițiului financiar, susținut de lect. univ. dr. Daniela Sahlian.

Vă informăm că pentru obținerea vizei anuale de exercitare este necesară parcurgerea a 40 de ore de formare profesională (CPD),  dintre care 20 ore CPD verificabile la sala de curs.

Pentru confirmarea participării dumneavoastră la cursuri, vă rugăm să completați formularul de înscriere ce poate fi descărcat de aici (click) și să îl transmiteți pe adresa de email a filialei, ceccarbuc@ceccarbuc.ro.

  


Noua formă a Standardului profesional nr. 35. Expertiza contabilă judiciară

 

 

La sediul Filialei CECCAR București a avut loc miercuri, 26 aprilie a.c., seminarul cu tema Noua formă a Standardului profesional nr. 35. Expertiza contabilă judiciară. Cu acest prilej, membri ai filialei au dezbătut, alături de președintele Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, și de directorul general executiv al Corpului, lect. univ. dr. Florin Dobre, modificări ce vor fi aduse Standardului profesional nr. 35 și care vizează îmbunătăţirea activităţii şi oferirea unor servicii profesionale la standarde ridicate de calitate tuturor beneficiarilor lucrărilor de expertiză contabilă.

Andrei Aurel, președintele filialei București, Cristian Bosoancă, președintele Filialei CECCAR Mehedinți, și Cristian Bejenaru, experți contabili judiciari cu experiență, în calitate de speakeri, au discutat cu membrii actualele propuneri de modificare a normei profesionale, identificând, cu ajutorul experienței practice a membrilor, revizuirile necesare în conformitate cu prevederile legislative.

Dezbaterile au fost transmise live și la sediul Filialei CECCAR Ialomița, membrii acesteia intervenind cu propuneri și comentarii pe marginea materialelor discutate.

 


 

ANAF propune modificarea formularelor 010 și 098

   

Demersurile CECCAR în privința modificării Formularului 010 Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică s-au concretizat, ANAF anunțând astăzi, 14 aprilie, că propune modificarea declarației amintite în sensul introducerii în cuprinsul acesteia a informațiilor referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității, conform art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, în strânsă legătură cu cele menționate, vă informăm că Agenția Națională de Administrare Fiscală propune și modificarea Formularului 098 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, precum și a instrucțiunilor de completare a acestuia, fiind propusă introducerea de informații cu privire la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor.

Salutăm, pe această cale, demersurile ANAF pentru încurajarea și susținerea măsurilor de reducere a riscului de neconformare la nivelul mediului de afaceri, pentru asigurarea unui mediu concurențial corect, inclusiv în domeniul contabilității.

 


 

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR

 

Vă informăm că vineri, 31.03.2017, domnul Florentin Caloian a demisionat din funcția de președinte al Consiliului Filialei CECCAR București. Drept urmare, la aceeași dată, Consiliul filialei a votat și a hotărât ca domnul Andrei Aurel să fie președinte interimar până în anul 2018, când va prelua mandatul de președinte al Consiliului filialei.

Totodată, vă aducem la cunoștință că începând de luni, 03.04.2017, este vacant postul de director executiv al Filialei CECCAR București.

 


 

Click foto

Click foto

Prezentarea candidatului pentru funcţia

de preşedinte al Consiliului Filialei CECCAR Bucureşti, 

ANDREI AUREL

Procesul de votare se va desfășura în perioada 13.03.2017-16.03.2017, în intervalul orar 10.00-19.00. 

 


 

ANUNȚ PUBLICARE MEMBRI ÎN MONITORUL OFICIAL 

 

Urmare deciziei conducerii CECCAR, s-a stabilit că vor fi publicați în Monitorul Oficial toți membrii care își îndeplinesc obligațiile față de Corp (prevăzute în Metodologiile de acordare a vizei și plata cotizațiilor aprobate de Conferința Naționala Extraordinară din 9 ianuarie 2017) până la data de 14 aprilie 2017.  

 


 

 ADUNAREA GENERALĂ 

FILIALA CECCAR BUCUREȘTI


În ziua de 30 martie, ora 16.30, în Pavilionul C6 din incinta Romexpo, Bd. Expoziției nr. 2-6 (poarta B), cu acces și din Str. Parcului (poarta D), va avea loc Adunarea Generală a membrilor Filialei București a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

 1. Validarea rezultatelor procesului electoral privind alegerea pentru funcția de  președinte al Consiliului Filialei CECCAR Bucuresti;
 2. Raportul Consiliului Filialei CECCAR Bucuresti privind activitatea desfăşurată în anul 2016; Realizarea programului de activitate pe anul 2016, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016; 
 3. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 2016;
 4. Raportul Comisiei de Disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2016;
 5. Aprobarea Programului de activitate pe anul 2017;
 6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
 7. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 8. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
 9. Alegerea cenzorului filialei;
 10. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului de calitate în anul 2018.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct. 110 din Regulamentul de organizare și funcționare a CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare Generală este convocată în aceeași zi, la ora 17.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Materialele Adunarii Generale pot fi consultate la sediul Filialei CECCAR Bucuresti.

Cu stimă,

Conducerea Filialei CECCAR București

 Afișat azi 13.03.2017

Anunț publicat în varianta online a ziarului Curierul Național

 


 

Lista membrilor activi ai Filialei CECCAR București înscriși în Tabloul Corpului care și-au îndeplinit obligațiile profesionale până la data de 28 februarie a anului curentclick

Membrii care constată neconcordanțe sunt rugați să înștiințeze conducerea Filialei CECCAR București

 


CALENDARUL PROCESULUI DE VOTARE A

PREȘEDINTELUI FILIALEI CECCAR BUCUREȘTI

MARTIE 2017

 

În baza Hotărârii nr. 17/02 din 10 februarie 2017, Consiliul Filialei CECCAR București a aprobat calendarul procesului de votare a Președintelui Filialei CECCAR București, pentru mandatul din perioada 2018-2022.

Procesul de votare se va desfășura în perioada 13.03.2017-16.03.2017, în intervalul orar 10.00-19.00.

Locația de votare se află la sediul Filialei CECCAR București din Intrarea Nestorei, nr. 4-6, sector 4, București, biroul nr. 3.

Alegerea președintelui filialei se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei înscriși în Tabloul Corpului și care și-au achitat cotizațiile profesionale până la data de 28 februarie a anului curent.

Nu pot alege și nu pot fi aleși membrii care au fost sancționați sau sunt investigați pentru abaterile disciplinare prevăzute în regulament, cu excepția celor care le-au fost anulate prin hotărâri judecătorești definitive.

Alegerea va fi validată în condițiile în care au participat cel puțin 30% din membrii filialei, înscriși în Tabloul Corpului care și-au achitat cotizațiile profesionale până la data de 28 februarie a anului curent.

În cazul în care la sfârșitul procesului de votare se constată că nu s-a îndeplinit cvorumul de participanți de 30%, prin Hotărâre a Consiliului Filialei, se va prelungi perioada de votare potrivit normelor. Instrucțiuni privind modul de votare - click

 

Consiliul Filialei CECCAR București


Proces verbal din 06 februarie 2017 privind analizarea declarațiilor de candidatură la funcția de președinte al Consiliului filialei București, mandatul 2018-2022 - click
        


IMPORTANT

PROGRAMARE CURSURI RESTANTE SI AN CURENT


Cursuri de pregatire profesionala continua – martie 2017   

1)  Cursuri aferente anului 2016 – in vederea obtinerii  vizei pe 2017 - pentru membrii care nu au participat la cursurile de pregatire profesionala aferente anului 2016 si/sau anii anteriori

Având în vedere numeroasele solicitări din partea membrilor, pentru efectuarea orelor de formare profesională CPD obligatorii, în scopul obținerii vizei de exercitare a profesiei până în data de 28 februarie 2017 (termen prelungit - de aplicare a facilităţilor financiare  şi de depunere a raportului anual de activitate  -  până la data de 17 martie 2017,)  Filiala Bucuresti a CECCAR organizeaza cursul:

Fiscalitate – Noutati fiscale aplicabile in 2017; Contabilitate financiara - Inchiderea exercitiului financiar 2016 potrivit OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare; Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor potrivit OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare si OMFP 2844/2016. Prezentare comparativa; Expertiza contabila” – lectori: conf. univ. dr Delia Florina Catarama, ec. Petre Georgeta, ec. Bejinaru Cristian, ce se va desfasura in perioada 6-9 martie 2017, incepand cu ora 16,30, la sediul filialei Bucuresti.

Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, fiind obligatorie prezența și susținerea testului la fiecare dintre cele 3 module. Cursul echivalează 40 de ore CPD, din care 20 de ore CPD verificabile la sala de curs. Înscrierea la curs se realizează în limita locurilor disponibile.

2) Cursuri aferente lunii martie  2017 - pentru membrii care au achitat cotizatiile profesionale aferente anului 2017 pana la 28 februarie 2017

Aducem in atentia membrilor care au efectuat plata cotizatiilor profesionale aferente anului in curs pana la termenul prevazut de reglementarile Corpului (28 februarie  2017), calendarul cursurilor  de pregatire profesionala ce se vor organiza in luna  martie 2017:

1.   Contabilitate financiara: Comparatie OMFP 1802/IFRS  – lector, prof univ dr. Batca Dumitru Corina Graziella  – echivalent a 10 ore PNDPC (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 13 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

2.   Expertiza contabila – lector, ec. Bejinaru Cristian  - echivalent a 10 ore PNDPC (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 13 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

3.   Fiscalitate: ”Noutati fiscale aplicabile in 2017 ” – lector: conf. univ. dr. Delia Florina Catarama - echivalent a 10 ore PNDPC (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 13 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

4.   Accesarea,  utilizarea, controlul si recuperarea fondurilor europene  – lector, prof univ dr. Batca Dumitru Corina Graziella  – echivalent a 10 ore PNDPC (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 14 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

5.   Contabilitate financiara - Inchiderea exercitiului financiar 2016 potrivit OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare,  -  lector ec.Georgeta Petre - echivalent a 10 ore PNDPC, (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 14 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

6.   Fiscalitate: Inchiderea exercitiului financiar 2016. Aspecte fiscale – lector: conf. univ. dr. Popa Adriana Florina - echivalent a 10 ore PNDPC, (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 15 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

7.  Contabilitate financiara: OMFP 1802 –Practici contabile privind inchiderea exercitiului financiar 2016 – lector: lect. univ. dr.  Sahlian Daniela Nicoleta- echivalent a 10 ore PNDPC, (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs),  in data de 15 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

8.  Expertiza contabila – lector ec. Bejinaru Cristian  - echivalent a 10 ore PNDPC (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 16 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

9.  Contabilitate financiara: OMFP 1802 –Practici contabile privind inchiderea exercitiului financiar 2016 – lector: lect. univ. dr.  Sahlian Daniela Nicoleta - echivalent a 10 ore PNDPC, (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 16 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

10. Contabilitate financiara – Contabilitatea imobilizarilor necorporale si a imobilizarilor corporale potrivit OMFP 1802/2014  si OMFP 2844/2016. Prezentare comparativa.   -  lector ec.Georgeta Petre - echivalent a 10 ore PNDPC, (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 16 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

11. Fiscalitate: Noutati fiscale 2017. Inchiderea anului fiscal 2016 – lector: conf. univ. dr. Jinga Gabriel  - echivalent a 10 ore PNDPC, (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 17 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti

12. Contabilitate financiara: Lucrari contabile si fiscale de inchidere a exercitiului financiar 2016  – lector, prof univ dr. Batca Dumitru Corina Graziella  – echivalent a 10 ore PNDPC, (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 20 martie 2017, incepand cu ora 16,30 la sediul filialei Bucuresti

13. Contabilitate financiara: Lucrari contabile si fiscale de inchidere a exercitiului financiar 2016– lector, prof univ dr. Batca Dumitru Corina Graziella  – echivalent a 10 ore PNDPC, (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 21 martie 2017, incepand cu ora 16,30 la sediul filialei Bucuresti

14. Fiscalitate: Inchiderea exercitiului financiar 2016. Aspecte fiscale – lector: conf. univ. dr. Popa Adriana Florina - echivalent a 10 ore PNDPC, (din care 5 ore CPD verificabile la sala de curs), in data de 22 martie 2017, incepand cu ora 16, 30 la sediul filialei Bucuresti.

Participarea la cele 14 cursuri (a cate 10 ore CPD), mentionate mai sus,  este condiționata de achitarea integrala a cotizației fixe pentru anul 2017 (pana la 28 februarie 2017).

Vă reamintim că fiecare expert contabil şi contabil autorizat are obligaţia de a efectua pregătire profesională de cel puţin 40 ore CPD pe an pentru a avea dreptul la exercitarea profesiei.

Inscrierea la cursuri se va face prin completarea si transmiterea cererii de inscriere. Avand in vedere numarul de locuri al salilor de curs,  precizam ca grupele vor fi formate in ordinea  primirii cererilor de inscriere.

Cererile de participare (CLICK) se vor depune la filiala sau se vor transmite la adresa de mail ceccarbuc@ceccarbuc.ro (va rugam a preciza in cerere denumirea integrala a cursului, data cursului si lectorul). Cererile incomplete nu vor putea  fi inregistrate.

Ulterior se va publica si Calendarul cursurilor din lunile urmatoare destinate membrilor care au achitat cotizatiile profesionale si dupa 1 martie 2017.

  

Ofertă specială – IFRS 2015

 

Primăvara aduce o ofertă specială pentru achiziționarea unui exemplar IFRS 2015, în limba română. Începând cu 1 martie, Standardele Internaționale de Raportare Financiară 2015 (2 volume) sunt disponibile la prețul promoțional de 180 lei, cu o reducere de 40 lei față de costul inițial (220 lei).

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, până la 31 martie, la achiziționarea direct de la sediile filialelor CECCAR.

  


 

 RAPORT ACTIVITATE - DEPUNERE ONLINE

În vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesați link-ul: www.raport.ceccar.ro
Se poate utiliza userul și parola din anii anteriori. Membrii care nu au user și parola sunt rugați sa solicite filialei acordarea de user și parola.

 

Comunicare privind prelungirea termenului de aplicarea a facilitatilor financiare si de depunere a Raportului anual de activitate

 CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

Comunicare

Pentru a veni în sprijinul membrilor, având în vedere activitatea atipica, deosebit de intensă în perioada 20-27 februarie 2017, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor declarative precum şi pentru a stabili vectorul fiscal al clienţilor care desfăşoară activităţi reglementate de Legea nr. 170/2016 dar şi de modificările introduse în Codul fiscal prin OUG 3/2017 s-a considerat oportun pentru anul 2017 prorogarea termenului de aplicare a facilităţilor financiare si de depunere a Rapoartelor anuale de activitate.

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 17/389 din 26 februarie 2017 emisă în baza Hotărârii Conferinţei Naţionale extraordinare 17/78 din 09 ianuarie 2017 în urma consultării Preşedintilor de Filiale, s-a aprobat ca dispoziţie tranzitorie pentru anul 2017 în cadrul Sistemului de cotizaţii, prelungirea termenului de aplicare a facilităţilor financiare prevăzute în cadrul art. 4 alin. (2) şi (3) şi de depunere a raportului anual de activitate prevăzut în cadrul art. 7 alin. (1) – (3) până la data de 17 martie 2017, celelalte prevederi rămânând neschimbate.


Consiliul Superior al CECCAR  

Preşedinte  

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova 

 


 

Pro Domo - ianuarie 2017

 

 

 

 


Proces verbal din 06 februarie 2017 privind analizarea declarațiilor de candidatură la funcția de președinte al Consiliului Filialei București, mandatul 2018-2022 - click aici

 


Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România - click aici

 

 


 

Facilități acordate membrilor CECCAR pentru înscrierea în programele ACCA

 

În virtutea acordului de cooperare dintre Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), membrii înscriși în programele CECCAR care sunt eligibile pentru a fi acreditate de către Asociație se pot înregistra în condiții speciale la ACCA.

Condițiile speciale amintite presupun o taxă redusă de înregistrare la ACCA, scutire de la prima cotizație anuală, precum și taxe reduse pentru exceptările de la unele examene ACCA.

Reamintim că termenul-limită până la care membrii Corpului pot beneficia de aceste facilități este 31 martie 2017. În acest sens, persoanele interesate trebuie să prezinte un document care să ateste statutul de membru CECCAR în vederea înscrierii în programele ACCA, document ce se solicită la adresa de e-mail echivalare@ceccaro.ro.

De asemenea, membrii CECCAR care se înregistrează la ACCA până la 17 februarie vor primi gratuit un suport pentru studiu pentru primul examen ACCA la care se vor înscrie.

Informații suplimentare despre oferta specială ACCA pot fi obținute completând formularul care se regăsește aici.

  


 

Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri

Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)


 Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015

Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – publicat în data de 20.01.2017, aflat în dezbatere publică (click aici pentru vizualizare)

Expunere de motive, privind punctul de vedere CECCAR privind clarificarea unor aspecte în vederea implementării unor măsuri solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare) 


CURSURI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

 

În perioada 18-23 februarie 2017, Filiala CECCAR București va organiza următoarele cursuri:


1. Expertiză contabilă – Înțelegerea și aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) – Fiscalitate (Noutăți fiscale 2017)

2. Contabilitate și control de gestiune – Fiscalitate (Modificări legislative 2017)  – Contabilitate financiară (Închiderea exercițiului financiar)

Având în vedere faptul că viza de exercitare a profesiei pentru anul 2017 poate fi obținută doar dacă au fost efectuate orele de pregătire profesională aferente anului 2016, la aceste cursuri vor avea prioritate membri filialei care nu au parcurs aceste ore de pregătire profesională.

 


 

Anunț referitor la taxele valabile începând cu luna ianuarie 2017, condițiile de viză și formularele necesare obținerii acesteia

Conferința Națională a C.E.C.C.A.R. a aprobat la data de 9 ianuarie 2017 noile reglementări ale Corpului aplicabile începând cu această dată, cu privire la acordarea vizei anuale si sistemul de plată a cotizațiilor profesionale, astfel:

 • pentru consultarea informațiilor referitoare la condițiile de obținere a vizei anuale / avizului anual de exercitare a profesiei, click aici;
 • pentru descărcarea și completarea formularelor necesare obținerii vizei anuale / avizului anual, click aici;
 • pentru vizualizarea cuantumului cotizațiilor profesionale aplicabile începând cu anul 2017, click aici;
 • pentru vizualizarea materialelor aprobate de Conferința Națională la data de 9 ianuarie 2017 cu privire la acordarea vizei anuale si sistemul de cotizatii, click aici.

Menționăm că plata cotizațiilor profesionale se poate realiza direct la sediul filialei (cu numerar și cu card bancar) sau cu ordin de plată în contul filialei C.E.C.C.A.R. București: RO56RZBR0000060006563472 deschis la Raiffeisen Bank.

Documentația completă  necesară obținerii vizei anuale în cazul persoanelor fizice, respectiv avizului anual în cazul persoanelor juridice, poate fi transmisă prin poștă, e-mail, online sau poate fi depusă direct la sediul filialei.

Experții contabili judiciari care doresc să se înscrie în listele experților contabili pe specializări, sunt rugați ca la obținerea vizei anuale de exercitare a profesiei, să completeze și să depună la secretariatul filialei Fișa de opțiuni, dar nu mai târziu de 15 februarie 2017.

Pentru relații suplimentare puteți contacta filiala C.E.C.C.A.R. București la nr. de tel. 021.320.00.39/49, 021.331.69.78/90/98.

    


Seminarul membrilor de onoare

ai Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța

 

Academia de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța organizează miercuri, 25 ianuarie a.c., Seminarul membrilor de onoare, întâlnire care îl va avea ca invitat special pe Jean-Marc Sauve, președintele Consiliului de Stat.

La eveniment va fi prezent, de asemenea, președintele Consiliului Superior al Ordinului Experților Contabili din Franța, Philippe Arraou, care va avea o intervenție pe parcursul dimineții. Programul detaliat al Seminarului este disponibil aici.

Intervenția președintelui Consiliului de Stat poate fi urmărită în direct (webinar), începând cu ora 12.00 (ora României), online. Linkul de conectare va fi comunicat cu 48 de ore înaintea evenimentului. Vă puteți înscrie la webinar aici.


 

 

Informații afișate în data de 13.01.2017


 

Materialele cu privire la acordarea vizei anuale și sistemul de cotizații  aprobate de Conferința Națională Extraordinară care a avut loc în data de 09.01.2017

 

 

PENTRU DETALII PUTEȚI CONSULTA SECȚIUNILE VIZĂ 2017, FORMULARE, TAXE ȘI COTIZAȚII

 


 

 INFORMAȚII UTILE

- PLATĂ COTIZAȚII, DEPUNERE RAPORT ACTIVITATE ȘI OBȚINERE VIZĂ 2017 -

 

Având în vedere că la data de 09.01.2017 va avea loc Conferința Națională Extraordinară, unde se vor stabili modul de acordare a vizei și plata cotizațiilor profesionale, încasarea cotizațiilor aferente anului 2017 se va putea realiza după data de 10.01.2017.

În situația în care vor fi membri care doresc să efectueze plata cotizației aferentă anului 2017 până la data de 10.01.2017, pe chitanță/în extrasul de cont se va menționa: cotizație încasată în avans pentru anul 2017, urmând ca după Conferința Națională Extraordinară să se facă regularizarea.

Vă informăm că în perioada următoare vă vom pune la dispoziție formularul “Raport anual de activitate” pentru anul 2017, cu mențiunea că membrii care nu au solicitat crearea contului de acces online în sistem, în vederea completării raportului anual de activitate și depunerii documentației pentru obținerea vizei/avizului, sunt rugați să întreprindă măsurile necesare în acest sens. Pentru detalii click aici.

   


 PROGRAMUL AUDITULUI DE CALITATE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR CONTABILE PENTRU LUNA IANUARIE 2017


COMUNICAT

 

În cadrul ședinței Consiliului filialei București din data de 21.12.2016 s-a luat act de informarea privind raportul de audit cu privire la cursurile defășurate în cadrul filialei București și s-a hotărât înaintarea unei adrese către Consiliul Superior al CECCAR, în vederea demarării procedurilor legale și sesizarea instituțiilor abilitate.

De asemenea s-a propus ca pe ordinea de zi a următorului Consiliu al filialei București să se dezbată semnalările din spațiul virtual, în vederea luării deciziiilor care se impun, conform reglementărilor CECCAR.ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

- C.E.C.C.A.R. FILIALA BUCUREȘTI - 

 

În ziua de 15.12.2016, ora 17.00, la Circ & Variete Globus București, din Aleea Circului, nr. 15, sector 2, va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a membrilor Filialei București a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea reprezentanților la Conferința Națională Extraordinară a experților contabili și contabililor autorizați din data de 9 ianuarie 2017.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct. 110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunarea Generală Extraordinară este convocată în ziua de 15.12.2016, ora 18.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Înregistrarea membrilor în secretariat se realizează începând cu ora 16.00.

La acest eveniment va participa și conducerea CECCAR, respectiv Președintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova și Directorul General al CECCAR, lect. univ. dr. Florin Dobre.

După terminarea Adunării Generale Extraordinare, cu ocazia prezenței conducerii CECCAR, se vor dezbate și probleme de viitor ale organismului nostru profesional.

Click aici pentru vizionarea anunțului publicat în Ziarul Curierul Național.

 

 Anunț afișat la data de 29 noiembrie 2016  

  


ANUNȚ DEZBATERE

CU PRIVIRE LA REVIZUIREA UNOR STANDARDE PROFESIONALE

 

În vederea dezbaterii împreună cu dumneavoastră a Standardului profesional nr. 35, a Standardelor Profesionale nr. 21, 22, 23 și a Regulamentului privind Auditul de Calitate, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a CECCAR, ce urmează a fi revizuite, vă invităm luni, 14 noiembrie 2016, începând cu ora 10.00, la sediul filialei Bucureşti.

Pentru buna desfășurare a întâlnirii, vă rugăm ca până la data desfășurării acesteia să analizați materialele primite prin e-mail de la Corp și, de asemenea, să transmiteți în scris, prin e-mail, propunerile dumneavoastră de modificare.

 


 

Modificarea OG nr. 65/1994, în dezbatere publică

Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări ale OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.

Așteptăm eventualele modificări/completări ale OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.