Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Bucuresti
 Evaluarea semestrială aferentă semestrului II 2014, pentru stagiarii anului III, proba scrisă şi proba orală,  se va desfăşura în data de 18.10.2014, între orele 8.00-12.00.

Pentru deşfăşurarea în bune condiţii a sesiunii de evaluare, vă rugăm să respectaţi programul afişat.


ÎNTÂLNIREA SĂPTĂMÂNALĂ CU MEMBRII FILIALEI

 

Vă comunicăm că întâlnirea cu membrii din această săptămână va avea loc joi 16.10.2014, începând cu ora 16.30, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Bucureşti, având ca temă “Actualizări privind declararea TVA la nivel naţional” – moderator lect. univ. dr. Florentin Caloian. 

 


CURS

Accesarea, utilizarea, controlul şi recuperarea fondurilor europene

C.E.C.C.A.R. Filiala Bucureşti organizează în perioada 15-16 octombrie 2014, începând cu ora 16.30, la sediul filialei din Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, în Amfiteatrul ”Prof. univ. dr. Marin Toma”, cursul privind Accesarea, utilizarea, controlul şi recuperarea fondurilor europene”, susţinut de D-na Prof. Univ. Dr. Dumitru Graziella Corina. 

Pentru informații suplimentare puteți contacta filiala la tel.021.320.00.49/108, sau la tel. 0722.343.894 - Director executiv, Elena Boban.

Formularul de înscriere poate fi descărcat de aici (click). 


 

În atenţia candidaţilor la Examenul de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat organizat de C.E.C.C.A.R. în zilele de 05 -12 octombrie 2014

 

Proba scrisă din data 12 octombrie 2014, se va desfăşura în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, clădirea Ion Angelescu, (click liste) experţi contabili şi contabili autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare.

Intrarea candidaţilor în sălile de examen va fi permisă între orele 8.00 – 8.45, pe baza cărţii de identitate. Accesul în cladirea Ion Angelescu se face prin Strada Intrarea Căderea Bastiliei. Examenul începe la orele 9.00.


 

CLICK PENTRU GALERIE FOTO


 


SEMINAR: Neimpozitarea profitului reinvestit

 Va comunicam faptul ca data desfasurarii seminarului cu tema “Neimpozitarea profitului reinvestit”, prezentat de catre Lect. univ. dr. Rapcencu Cristian, s-a modificat, astfel ca acesta va avea loc in data de 28.10.2014, Marti, incepand cu ora 16:00.

 Va amintim ca printre subiectele abordate in cadrul seminarului se numara:

 • perioada in care se poate aplica facilitatea;
 • ce reprezinta profitul reinvestit;
 • profitul contabil  acopera investitia realizata- exemplu practic;
 • profitul contabil nu acopera investitia realizata- exemplu practic;
 • piedere contabila la sfarsitul anului in care s-a efectuat investitia- exemplu practic;
 • rezultatul fiscal mai mic decat cel contabil - exemplu practic;
 • pierdere fiscala de recuperat- exemplu practic;
 • active puse in functiune partial- exemplu practic;
 • microintreprinderile pot beneficia de aceasta facilitate?
 • activele dobandite pot fi instrainate tertilor?                  
 • alte aspecte utile privind aplicarea acestei prevederi;
 • si alte teme de interes.

Taxa de participare – 100 lei/cursant

Seminarul e opţional şi NU este considerat ca ore realizate în cadrul programului de pregătire profesională continua a  membrilor (PNDPC).

Înscrierile se pot face la sediul Filialei Bucureşti Str. Intr. Nestorei nr.4-6 sect.4 sau pe email ceccarbuc@ceccarbuc.ro.

Plata seminarului se poate efectua la sediul filialei sau în contul RO56RZBR0000060006563472, deschis la RAIFFEISEN BANK Agentia Brătianu - CECCAR Bucuresti, CUI 7426179.   

CERERE PARTICIPARE SEMINAR


        


 PROGRAMUL AUDITULUI DE CALITATE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR CONTABILE PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2014 


CURS

Contabilitatea organizaţiilor non-guvernamentale, întreprinderilor individuale, asociaţiilor şi fundaţiilor

C.E.C.C.A.R. Filiala Bucureşti organizează în perioada următoare cursul privind ,,Contabilitatea organizaţiilor non-guvernamentale, întreprinderilor individuale, asociaţiilor şi fundaţiilor”, susţinut de prof. univ. dr. Dumitru Corina Graziella. Costul acestui curs este de 400 lei E.C. / 320 lei C.A. şi poate fi achitat atât la sediul filialei, cât şi în contul RO56RZBR0000060006563472 deschis la RAIFFEISEN BANK Agenția Brătianu - CECCAR București, CUI 7426179. Formularul de înscriere poate fi descărcat de aici (click). Nu ezitaţi pentru orice alte informaţii referitoare la desfăşurarea cursului a ne contacta atât la sediul nostru din Str. Intrarea Nestorei, nr. 4-6, sector 4, sau la tel.021.320.00.39/49, persoana de contact Valentin Ioniţă, sau 0722.343.894 Elena Boban – Director Executiv.

 


 

 

 DESCARCĂ FORMULARUL DE ÎNSCRIERE


 

 ÎN ATENȚIA MEMBRILOR INACTIVI

 

În conformitate cu art. 35, pct. 7 din  Normele nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, aprobate prin Hotărârea nr. 09/145 din 13 martie 2009 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., cu modificările şi completările ulterioare: „Perioada de inactivitate nu poate depăşi şapte ani, după care, în baza pct. 2 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Corpul retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat dacă membrul respectiv nu şi-a clarificat situaţia în sensul reintegrării sau prelungirii justificate a statutului de membru inactiv. Retragerea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat are loc de asemenea dacă trei ani consecutivi din perioada de inactivitate membrul respectiv nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute la pct. 6 al art. 35 din norme şi cele care decurg din calitatea sa de membru al Corpului, prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare”.

Potrivit art. 40 din normele mai sus menționate “Retragerea dreptului de exercitare a profesiei se constată prin hotărâre a consiliului filialei, cu avizul direcţiilor de specialitate ale Corpului, şi se publică într-un ziar local, şi anual în Monitorul Oficial al României cu ocazia publicării Tabloului Corpului. Pentru redobândirea dreptului de exercitare a profesiei este necesară susţinerea unui nou examen de aptitudini.”

Având în vedere reglementările Corpului pe linia membrilor inactivi cu restanțe, situația acestora va fi analizată de către Consiliul filialei C.E.C.C.A.R. București în ședința din luna iulie 2014.

Pentru evitarea aplicării prevederilor mai sus menționate, aceștia sunt invitați la sediul filialei pentru clarificarea situației, până cel târziu la data de 30.06.2014. 


ÎNȘTIINȚARE     

Vă informăm faptul că prin Hotărârea Consiliului filialei C.E.C.C.A.R. București nr. 13/05 din 15.11.2013 și nr. 14/03 din 31.03.2014 s-a dispus radierea din Tabloul Corpului a membrilor cu debite, potrivit:

 • prevederilor art. 97 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.E.C.C.A.R., republicat, “Consiliul filialei pronunță radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situații: (...) c) neplata cotizației profesionale pe o perioadă de un an (...)”;
 • prevederilor art. 23 pct. (1) din O.G. nr. 65/1994, privind organizarea și desfășurarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “Membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați au obligația să plătească cotizațiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului”.

În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 101 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.E.C.C.A.R. (R.O.F), republicat: “(…)Cel în cauză încetează de a mai fi membru al Corpului și nu mai figurează în Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei Corpului și nici regulilor sale; de asemena, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat”.

Totodată, potrivit prevederilor art. 102 din R.O.F. C.E.C.C.A.R., republicat: “Cel interesat poate, atunci când dorește, dar nu mai tarziu de 3 ani și când sunt îndeplinite condițiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului, să obțină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere. În cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renunțării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana în cauză va susține din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calității de expert contabil și de contabil autorizat, dacă celelalte condiții pentru obținerea calității prevăzute de regulament sunt îndeplinite”.

Astfel, în cazul radierii persoanelor juridice, viza de exercitare a profesiei în cazul administratorilor/asociaților acestora, membri ai Corpului, persoane fizice, se poate obține, doar după clarificarea statutului societății și achitarea debitului.

Click pentru consultarea listei membrilor care au fost radiați prin Hotărârea Consiliului filialei C.E.C.C.A.R. București nr. 13/05 din 15.11.2013 și nr. 14/03 din 31.03.2014


 

RADIO LIGHT

 

 

În calitate de Preşedinte al Fundaţiei Măreţie şi Talent şi Director General al CECCAR, Daniela Vulcan, fondatorul  RadioLight , face un nou pas spre a susţine atât tinerii profesionişti talentaţi cât şi pe cei cu experienţă.

RadioLight a fost creat de Fundaţia Măreţie şi Talent pentru a susţine şi promova profesionalismul, calitatea, creativitatea. Este, totodată, un nou instrument de lucru la îndemâna membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi susţine activitatea Clubului Tinerilor Experţi Contabili.

RadioLight vine în contextul unei abordări mai extinse a profesiei contabile, pentru că noi avem convingerea că este una dintre cele mai frumoase şi complexe profesii liberale.

Expertul Contabil nu poate fi desăvârşit fără a interacţiona cu alte profesii, cu antreprenorii. Este important ca niciun OM să nu neglijeze în parcursul sau profesional dezvoltarea personală pentru a reuşi să îmbine cu succes cele trei repere de bază în afirmarea profesiei şi, totodată, comandamente ale CECCAR: CALITATE, EDUCAŢIE, ETICĂ.

RadioLight poate fi ascultat online accesând pagina de internet www.radiolight.ro. Emisiunile conţin, printre altele, ştiri, noutăţi şi prezentări realizate de personalități remarcabile din domeniul contabil, financiar, economic, social, cultural al țării, precum şi interviuri şi discuţii în direct cu antreprenori din diferite domenii, dornici să împărtășească ascultătorilor obstacolele pe care le-au întâmpinat, dar și oportunitățile de care au știut să profite. De asemenea, muzica bună este difuzată non-stop, pentru a satisface preferinţele şi celor mai pretenţioşi ascultători.

RadioLight este staţia de bună-dispoziţie.

Suntem o gură de aer proaspăt pentru cei care îşi doresc să privească viaţa dintr-o nouă perspectivă: o perspectivă light.


Conceptul light se traduce prin renaştere, revelaţie. Lumina, văzută în depărtare, reprezintă siguranţa şi definirea unui scop.

De aceea, RadioLight CONTează pentru tine!

Consiliul Director al Fundaţiei Măreţie şi Talent  


 

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ GRATUITĂ ÎN DOMENIUL TIC

 

Vă reamintim faptul că Academia de Studii Economice Bucureşti, în calitate de coordonator, şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, în calitate de partener, derulează în prezent proiectul de finanţare europeană cu titlul “Utilizarea TIC pentru servicii de calitate în domeniul financiar contabil”.

C.E.C.C.A.R. asigură implementarea proiectului la nivel naţional, prin intermediul filialelor sale, astfel ca profesioniştii contabili să beneficieze de  cursuri de formare profesională în domeniul TIC gratuite, datorită cofinanţării oferite prin POSDRU

De asemenea vă informăm că  stagiarii au obligativitatea  de a efectua, gratuit,  cursurile de formare TIC în cadrul proiectului de finanţare europeană cu titlu „Utilizarea TIC pentru servicii de calitate în domeniul financiar contabil”.  

Vă invităm să accesaţi următorul link-ul, de unde pot fi descărcate documentele care trebuiesc completate: http://formare.contatic.ase.ro/mod/folder/view.php?id=100

Documentele vor fi predate la filiala C.E.C.C.A.R.  Bucureşti. De asemenea pentru operativitate, acestea pot fi transmise prin poştă, direct de membri, la  Academia de Studii Economice Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6 sector 1, Birou 0024, pentru proiect POSDRU/81/3.2/S/59664.

Important: pe documentele originale în copii (diploma,certificat naştere,etc.) trebuie să existe menţiunea ”conform cu originalul”, numele şi semnătura persoanei care confirmă documentul original. 

 


MODIFICĂRI CPP CU INCIDENŢĂ ÎN ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ

Urmare modificărilor noului Cod de Procedură Penală, cu incidenţă în activitatea de expertiză contabilă judiciară, vă prezentăm tabelul cu aceste modificări, ce prezintă în opoziţie prevederile anterioare ale CPP, cu cele în vigoare.

Descarcă modificări CPP aici.

 


SEMNĂTURA ELECTRONICĂ

 

Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?

Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital.

Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?

Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.

Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.

Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire. Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala de domiciliu sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail: ceccar@certsign.ro; tel. 031.101.18.70.

Oferta negociată pentru membrii C.E.C.C.A.R.

 


 RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE - DEPUNERE ON-LINE

 

 

În vederea asigurării pentru membrii C.E.C.C.A.R. facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

Legat de aceste facilităţi, membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:  

 • solicitaţi personal la filiala C.E.C.C.A.R. de domiciliu, datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare 

             sau

 • trimiteţi pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un e-mail cu subiectul: „Solicitare creare cont”, la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de e-mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de e-mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de e-mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

Odată creat contul, veţi primi pe adresa de e-mail personală, informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.

 


 

   IMPORTANT

viza de exercitare a profesiei 2014

 

      Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 republicată, activităţile prevăzute la art. 6 şi, respectiv, la art. 10, putând fi desfăşurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, înscrise în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi dovedită cu legitimaţia de membru, vizată anual.

     În acest sens, vă reamimtim faptul că viza anuală obligatorie pentru exercitarea profesiei de către membri persoane fizice şi juridice se acordă până la data de 31 ianuarie, potrivit Normelor nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, cu modificările şi completările ulterioare.

    Astfel, modalitatea de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil autorizat din raza de activitate a filialei, va fi analizată de către Consiliul filialei C.E.C.C.A.R. Bucureşti, în şedinţa din luna martie 2014, iar abaterile profesionale constatate (prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei şi nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor), vor fi înaintate Comisiei de Disciplină a filialei, potrivit art. 121 lit. e) şi g) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, republicat, pentru competentă soluţionare.

     Membrii filialei care nu au respectat obligaţia obţinerii vizei anuale sau avizului de funcţionare pentru anul 2014 până la termenul de 31 ianuarie, sunt rugaţi să se prezinte în următoarele zile la sediul filialei, pentru îndeplinirea condiţiilor de membru şi evitarea aplicării prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al C.E.C.C.A.R., republicat, menţionate mai sus.

 

 


IMPORTANT – în atenţia membrilor

 

Vă informăm că 31 ianuarie 2014 a fost  termenul limită de depunere a Raportului anual de activitate pe anul 2013, achitarea cotizaţiilor profesionale (fixe şi variabile), în vederea  obţinerii vizei anuale de exercitare a profesiei şi eliberarea parafei de lucru cu valabilitate anuală.

 

Reamintim membrilor filialei C.E.C.C.A.R. Bucureşti că, pentru a fi cuprinşi în Tabloul Corpului ce va fi transmis pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I (31 martie 2014), trebuie să fi obţinut viză de exercitare a profesiei pentru anul 2014.

 

În acest sens, precizăm că Tabloul Corpului se publică anual în Monitorul Oficial al României. În Tablou sunt înscrişi toţi membrii, persoane fizice, experţi contabili, contabili autorizaţi, persoane juridice de profil (cu drept de exercitare a profesiei pentru anul în curs), precum şi membrii inactivi fără drept de exercitare a profesiei, care au achitat cotizaţia pentru anul în curs.

De asemenea, vă reamintim că neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti, la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic, reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează de către Comisia de Disciplină a filialei, potrivit art. 122 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al C.E.C.C.A.R., republicat.

Astfel, membrii filialei care nu au achitat cotizaţiile profesionale la termenele prevăzute în reglementările Corpului, sunt invitaţi la sediul filialei până la data de 27.03.2014 pentru clarificarea situaţiei.

Vă rugăm a respecta aceste precizări pentru evitarea aplicării prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al C.E.C.C.A.R., republicat, lista pesoanelor care nu au obţinut viza de exercitare a profesiei pentru anul 2014 şi a celor care nu au achitat cotizaţiile profesionale, fiind analizată în şedinţa Consiliului filialei din data de 28 martie 2014, pentru înaintarea acesteia la Comisia de Disciplină.

 


 PARAFA ANUALĂ DE MEMBRU

Vă reamintim că prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 12/262 din 22 martie 2012 au fost aprobate unele măsuri pe linia transparenţei activităţilor profesionale ale membrilor Corpului, care prevăd că începând cu 1 ianuarie 2013, dovada înscrierii în Tabloul Corpului şi exercitării legale a profesiei se face prin aplicarea pe toate contractele, lucrările, rapoartele şi alte documente ce intervin între membrii CECCAR şi clienţii sau beneficiarii acestora, a parafei cu valabilitate anuală. 

În consecinţă, începând cu anul 2013 parafa se va schimba anual, iar vechea parafă va devei NULĂ.     

Mentionăm că, acordarea vizei de exercitare a profesiei se realizează numai la plata integrală a cotizatiei fixe pe anul 2014, iar  parafele de lucru valabile pentru acest an se vor elibera membrilor care au obţinut viza de exercitare a profesiei pe anul 2014. 

Parafele vechi deţinute vor fi predate filialei pe bază de proces verbal, în momentul eliberării parafelor anuale, valabile  pentru anul 2014.       

Nivelul cotizaţiilor profesionale aprobate de Conferinţa Naţională a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, le puteţi găsi la rubrica Taxe şi cotizaţii.  


 IMPORTANT – în atenţia membrilor

Vă reamintim că 31 ianuarie 2014 este  termenul limită de depunere a Raportului anual de activitate pe anul 2013, achitarea cotizaţiilor profesionale (fixă şi variabilă), în vederea  obținerii vizei anuale de exercitare a profesiei și eliberarea parafei de lucru cu valabilitate anuală. Prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 12/262 din 22 martie 2012 au fost aprobate unele măsuri pe linia transparenței activităților profesionale ale membrilor Corpului astfel că, începând cu data de 1 ianuarie 2013, dovada înscrierii în Tabloul Corpului și exercitării legale a profesiei, se face prin aplicarea pe toate contractele, lucrările, rapoartele și alte documente ce intervin între membrii CECCAR și clienții sau beneficiarii acestora, a parafei cu valabilitate anuală. În consecință, începand cu anul 2013, parafa se va schimba anual, vechea parafă devenind NULĂ, aplicarea acesteia pe orice lucrare întocmită pentru anul în curs, atragând răspunderea conform Regulamentului de organizare și funcționare al C.E.C.C.A.R.

Reamintim expertilor contabili judiciari (inscrisi in GEJ) ca, pentru a fi cuprinsi in Listele pe specializari ce se transmit Ministerului Justitiei, trebuie sa aiba viza 2014 obtinuta pana la data de 31 ianuarie.

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2014