Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Bucuresti
   VIZA ANUALĂ DE EXERCITARE A PROFESIEI 2015 

– condiţii de obţinere –

   

Documentele necesare obţinerii vizei se pot transmite începând cu 5 ianuarie 2015 prin

E-mail: ceccarbuc@ceccarbuc.ro, fax: 021.320.00.81 sau prin poştă, până la data de  31 ianuarie 2015

 

 Viza anuală obligatorie pentru exercitarea profesiei de către membri persoane fizice şi juridice se acordă până la data de 31 ianuarie 2015, potrivit Normelor nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, cu modificările şi completările ulterioare, prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 

      1. VIZA PENTRU PERSOANE FIZICE

Potrivit prevederilor art. 8 şi art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, experţii contabili şi contabilii autorizaţi pot exercita profesia individual sau se pot constitui în societăţi comerciale, potrivit legii. Desfăşurarea activităţii prin societate comercială de profil, presupune şi condiţia ca membrii Corpului asociaţi, acţionari şi/sau angajaţi ai societăţii respective să-şi îndeplinească obligaţiile de membri ai Corpului, persoane fizice.

 

2. AVIZUL PENTRU PERSOANE JURIDICE

3.  NIVELUL COTIZAŢIILOR PROFESIONALE:

 • Cotizaţie fixă experţi contabili: 400 lei
 • Cotizaţie fixă contabili autorizaţi: 350 lei
 • Cotizaţie fixă persoane juridice: 800 lei;
 • Cotizaţie variabilă persoane fizice şi juridice: 1.2% din veniturile profesionale;
 • Cotizaţie fixă experţi contabili care profesează prin societăţi membre şi care nu desfăşoară activităţi individuale: 200 lei;
 • Cotizaţie fixă contabili autorizaţi care profesează prin societăţi membre şi care nu desfăşoară activităţi individuale: 175 lei;
 • Cotizaţie membrii inactivi (persoanele care nu pot desfăşura activitate datorită unor interdicţii prevăzute prin lege specială): 300 lei experţi contabili şi 250 lei contabili autorizaţi.

4.  FORMULARE NECESARE:

5.  PARAFA ANUALĂ DE MEMBRU

Vă reamintim că prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 12/262 din 22 martie 2012 au fost aprobate unele măsuri pe linia transparenţei activităţilor profesionale ale membrilor Corpului, care prevăd că începând cu 1 ianuarie 2013, dovada înscrierii în Tabloul Corpului şi exercitării legale a profesiei se face prin aplicarea pe toate contractele, lucrările, rapoartele şi alte documente ce intervin între membrii CECCAR şi clienţii sau beneficiarii acestora, a parafei cu valabilitate anuală. 

În consecinţă, începând cu anul 2013 parafa se va schimba anual, iar vechea parafă va deveni nulă.

Parafele vechi deţinute vor fi predate filialei pe bază de proces verbal, în momentul eliberării parafelor anuale, valabile  pentru anul 2015.   

Pentru membrii care au obţinut viza anuală în anul 2014, în termenul prevăzut de reglementările CECCAR, parafele cu viză pentru anul 2015 s-au confecţionat automat şi le găsiţi, începând cu 5 ianuarie 2015 la sediul filialei.

       6.  RAPORT DE ACTIVITATE – DEPUNERE ONLINE

În vederea asigurării pentru membrii C.E.C.C.A.R. facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

Legat de aceste facilităţi, membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:

 • solicitaţi personal la filiala C.E.C.C.A.R. de domiciliu, datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare 

sau

 • trimiteţi pe adresa ceccarbuc@ceccarbuc.ro un e-mail cu subiectul: „Solicitare creare cont”, la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de e-mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de e-mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de e-mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

Odată creat contul, veţi primi pe adresa de e-mail personală, informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.


PROGRAMUL EVALUĂRII SEMESTRIALE PENTRU STAGIARII ANILOR I ŞI II 

 


 PROGRAMUL AUDITULUI DE CALITATE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR CONTABILE PENTRU LUNA IANUARIE 2015 


SEMINAR

FENOMENUL SPĂLĂRII BANILOR – PROCEDEE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE

 

Filiala C.E.C.C.A.R. București organizează, împreună cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în data de 11 decembrie 2014, începând cu ora 10.30, în Amfiteatrul ”Prof. univ. dr. Marin Toma”, seminarul Fenomenul spălării banilor – procedee de prevenire și combatere.

 

AGENDA EVENIMENTULUI

 

Ora 10.30 – Înregistrarea participanților

Ora 11.00 – Deschiderea seminarului – conducerea filialei, reprezentanți ONPCSB

                Ora 11.30    Cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri:  

                                    conformitate, supraveghere și control”, Mihaela Drăgoiu, director în cadrul

                                    Direcției Supraveghere și Control

                                       ►”Tipologii/scheme de spălare a banilor”, Stescu Teodora, analist  financiar

                                    în cadrul Direcției Analiză și Prelucrare a Informațiilor

                                       ”Implementarea regimului sancțiunilor internaționale”, Daniela Zălinescu,

                                   șef Compartiment, Sancțiuni Internaționale și  Finanțarea Terorismului

                               ►”Sistemul de raportare on-line”, Mihaela Dăescu, analist financiar în cadrul

                                   Direcției Tehnologia Informației și Statistică

Ora 14.00 – Sesiune de întrebări și răspunsuri

Ora 14.30 – Socializare/ coffee break


 PENTRU CONSULTAREA LISTELOR CUPRINZÂND MEMBRII RADIAŢI DIN TABLOU CLICK AICI


BULETIN DE ACTUALITATE LA DATA DE 3 DECEMBRIE 2014 (CLICK AICI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  In atentia absolventilor examenului de aptitudini  C.E.C.C.A.R. 2014

- listele candidatilor admisi sunt afisate la sediul filialei -

 

Cu ocazia promovarii examenului de aptitudini, va felicitam pentru reusita dumneavoastra si va uram bun venit in “familia” profesionistilor contabili.

Totodata, pentru a veni in sprijinul dvs., va comunicam unele aspecte legate de procedura inscrierii in Tabloul C.E.C.C.A.R. si desfasurarea activitatii de expert contabil/contabil autorizat.

Potrivit Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, in termen de 30 zile aveti obligatia sa va inscrieti in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, prin depunere dosarului ce trebuie sa contina:

 • Cererea de inscriere, fisa personala si juramantul (formulare anexate);
 • Taxa de inscriere in Tabloul Corpului;
 • 2 fotografii tip buletin;
 • Adeverinta salariat;
 • Copie C.I.;
 • Certificat casatorie (dupa caz).

In conformitate cu prevederile O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata si a Regulamentului de Organizare si Functionare al C.E.C.C.A.R., republicat, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Inscrierea in Tabloul Corpului se face la cererea expertilor contabili si a contabililor autorizati cu domiciliul sau sediul social in raza teritoriala a filialei respective. 

Candidatul depune la secretariatul filialei dosarul cuprinzand cererea sa si documentele justificative (precizate anterior) din care sa rezulte indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei si pentru inscrierea in Tabloul Corpului. 

Dosarul este verificat de compartimentul de specialitate in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei, precum si in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor prevazute de Codul etic national al profesionistilor contabili. Acesta intocmeste un raport cu constatarile sale care este supus directorului executiv pentru aprobarea sau respingerea cererii de inscriere in Tabloul Corpului. 

Hotararea de inscriere/neinscriere in Tablou se ia in termen de 30 zile de la inregistrarea cererii, in forma scrisa.

Inscrierea in Tabloul Corpului confera dreptul la exercitarea profesiunii pe intreg teritoriul tarii.

Avand in vedere cele mai sus mentionate, pentru depunerea dosarului de inscriere in Corp, va asteptam in perioada  03–31.12.2014 la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Bucuresti, din Intrarea Nestorei, nr. 4-6, sector 4 - Serviciul Evidenta-Tablou.


PROGRAMUL SIMPOZIONULUI

CLICK FOTO 

 


Simpozionul profesiei contabile

“Personalitatea Prof. univ. dr. Marin Toma în contabilitatea românească” 

CLICK PENTRU ACCESAREA PAGINII DEDICATE SIMPOZIONULUI

 

În data de 28 noiembrie 2014, Filiala C.E.C.C.A.R. Bucureşti organizează cea de-a II-a Ediție a Simpozionului profesiei contabile „Personalitatea Prof. univ. dr. Marin Toma, cu tema „Provocări actuale şi viitoare în profesia contabilă. Soluţii şi recomandări”.

Simpozionul se adresează în egală măsură profesioniştilor contabili, economistilor,  reprezentanţilor mediului de afaceri şi cel academic, reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi centrale, practicienilor din domeniul contabil şi fiscal, tuturor celor pasionați de ceea ce realizează în domeniul lor de activitate și doresc să-și aducă contribuțiile personale și să-și exprime opiniile în domeniul nobilei profesii contabile.

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la acest eveniment profesional vineri 28 noiembrie 2014, începând cu ora 9,00 în amfiteatrul „Prof. univ. dr. Marin Toma” -  C.E.C.C.A.R. Filiala Bucureşti, din Intrarea Nestorel, nr. 4-6, Sector 4.

Pentru a vă înscrie cu teme ce vor fi prezentate în cadrul simpozionului, vă rugăm să completaţi şi să ne transmiteţi formularul anexat, până la data de 12 noiembrie 2014, urmând ca lucrarea redactată să fie transmisă electronic, până la data de 24 noiembrie 2014, pe adresa de e-mail: ceccarbuc@ceccarbuc.ro sau directorbuc@ceccarbuc.ro.

Invitaţia, agenda evenimentului, conţinând detaliile organizatorice, formularele de înregistrare şi alte informaţii le veţi găsi mai jos, iar programul complet cu temele dezbătute şi vorbitorii, urmând a vi se comunica ulterior.

În speranţa participării la acest eveniment, vă rugăm să confirmaţi prezenţa dumneavoastră pe adresa de e-mail: ceccarbuc@ceccarbuc.ro, până cel târziu 12 noiembrie 2014,  prin completarea formularului de înregistrare. Menţionăm că numărul de locuri este limitat şi prezenţa la eveniment este posibilă doar în baza confirmării de participare transmisă în termenul menţionat.


 BULETIN DE ACTUALITATE INTERNAŢIONALĂ - 25 NOIEMBRIE 2014


A APĂRUT NUMĂRUL 9 AL REVISTEI PRO DOMO, AFERENT LUNII OCTOMBRIE 2014 (PENTRU VIZUALIZARE CLICK FOTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 


În atenţia candidaţilor Examenului de Aptitudini, sesiunea 16 şi 23 noiembrie 2014

Proba scrisă din data 16 noiembrie 2014, se va desfăşura în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, clădirea Virgil Madgearu, (click liste).

Intrarea candidaţilor în sălile de examen va fi permisă în intervalul 8.00 – 8.45, pe baza cărţii de identitate. Accesul în cladirea Virgil Madgearu se face prin Calea Dorobanţi. Examenul începe la ora 9.00.


CURS

I.F.R.S. - Standarde Internaţionale de Raportare Financiară

C.E.C.C.A.R. Filiala Bucureşti organizează în perioada 17-18 noiembrie 2014, începând cu ora 16.30, la sediul filialei din Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, în Amfiteatrul ”Prof. univ. dr. Marin Toma”, cursul privindI.F.R.S. - Standarde Internaţionale de Raportare Financiară”, susţinut de Lect. Univ. Dr. Florentin Caloian. 

Pentru informații suplimentare puteți contacta filiala la tel.021.320.00.49/108.

 

Formularul de înscriere poate fi descărcat de aici (click). 


ÎN ATENŢIA EXPERŢILOR CONTABILI 

Având în vedere prevederile Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificările ulterioare, Filiala Bucureşti organizează testarea pentru înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari în două sesiuni, astfel:

 • 03.12.2014 orele 16-18 prima sesiune;
 • 15.12.2014 orele 16-18 a doua sesiune.

Înscrierile se vor efectua până la data de 24.11.2014, pentru cei care participă la prima sesiune şi până la data de 09.12.2014, pentru cei care participă la a doua sesiune.

Testarea va avea loc la sediul Filialei Bucureşti din Intr. Nestorei, nr. 4-6, sector 4.

La înscriere experţii contabili vor prezenta:

1. Cererea de înscriere în Grupul Experţilor Judiciari (click aici)

2. Fişa de opţiuni privind specializările (click aici)

3. Una fotografie de dimensiunea ¾

Valoarea taxei de participare la testare este de 15 lei în care este inclus şi costul legitimaţiei şi se achită o dată cu depunerea cererii de înscriere.

Tematica şi bibliografia (click aici) 

Propuneri de întrebări  (click aici)


        


CURS

Contabilitatea organizaţiilor non-guvernamentale, întreprinderilor individuale, asociaţiilor şi fundaţiilor

C.E.C.C.A.R. Filiala Bucureşti organizează în perioada următoare cursul privind ,,Contabilitatea organizaţiilor non-guvernamentale, întreprinderilor individuale, asociaţiilor şi fundaţiilor”, susţinut de prof. univ. dr. Dumitru Corina Graziella. Costul acestui curs este de 400 lei E.C. / 320 lei C.A. şi poate fi achitat atât la sediul filialei, cât şi în contul RO56RZBR0000060006563472 deschis la RAIFFEISEN BANK Agenția Brătianu - CECCAR București, CUI 7426179. Formularul de înscriere poate fi descărcat de aici (click). Nu ezitaţi pentru orice alte informaţii referitoare la desfăşurarea cursului a ne contacta atât la sediul nostru din Str. Intrarea Nestorei, nr. 4-6, sector 4, sau la tel.021.320.00.39/49, persoana de contact Valentin Ioniţă, sau 0722.343.894 Elena Boban – Director Executiv.

 


 

 DESCARCĂ FORMULARUL DE ÎNSCRIERE


 RADIO LIGHT

 

 

În calitate de Preşedinte al Fundaţiei Măreţie şi Talent şi Director General al CECCAR, Daniela Vulcan, fondatorul  RadioLight , face un nou pas spre a susţine atât tinerii profesionişti talentaţi cât şi pe cei cu experienţă.

RadioLight a fost creat de Fundaţia Măreţie şi Talent pentru a susţine şi promova profesionalismul, calitatea, creativitatea. Este, totodată, un nou instrument de lucru la îndemâna membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi susţine activitatea Clubului Tinerilor Experţi Contabili.

RadioLight vine în contextul unei abordări mai extinse a profesiei contabile, pentru că noi avem convingerea că este una dintre cele mai frumoase şi complexe profesii liberale.

Expertul Contabil nu poate fi desăvârşit fără a interacţiona cu alte profesii, cu antreprenorii. Este important ca niciun OM să nu neglijeze în parcursul sau profesional dezvoltarea personală pentru a reuşi să îmbine cu succes cele trei repere de bază în afirmarea profesiei şi, totodată, comandamente ale CECCAR: CALITATE, EDUCAŢIE, ETICĂ.

RadioLight poate fi ascultat online accesând pagina de internet www.radiolight.ro. Emisiunile conţin, printre altele, ştiri, noutăţi şi prezentări realizate de personalități remarcabile din domeniul contabil, financiar, economic, social, cultural al țării, precum şi interviuri şi discuţii în direct cu antreprenori din diferite domenii, dornici să împărtășească ascultătorilor obstacolele pe care le-au întâmpinat, dar și oportunitățile de care au știut să profite. De asemenea, muzica bună este difuzată non-stop, pentru a satisface preferinţele şi celor mai pretenţioşi ascultători.

RadioLight este staţia de bună-dispoziţie.

Suntem o gură de aer proaspăt pentru cei care îşi doresc să privească viaţa dintr-o nouă perspectivă: o perspectivă light.


Conceptul light se traduce prin renaştere, revelaţie. Lumina, văzută în depărtare, reprezintă siguranţa şi definirea unui scop.

De aceea, RadioLight CONTează pentru tine!

Consiliul Director al Fundaţiei Măreţie şi Talent  


 ÎN ATENȚIA MEMBRILOR INACTIVI

În conformitate cu art. 35, pct. 7 din  Normele nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, aprobate prin Hotărârea nr. 09/145 din 13 martie 2009 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., cu modificările şi completările ulterioare: „Perioada de inactivitate nu poate depăşi şapte ani, după care, în baza pct. 2 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Corpul retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat dacă membrul respectiv nu şi-a clarificat situaţia în sensul reintegrării sau prelungirii justificate a statutului de membru inactiv. Retragerea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat are loc de asemenea dacă trei ani consecutivi din perioada de inactivitate membrul respectiv nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute la pct. 6 al art. 35 din norme şi cele care decurg din calitatea sa de membru al Corpului, prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare”.

Potrivit art. 40 din normele mai sus menționate “Retragerea dreptului de exercitare a profesiei se constată prin hotărâre a consiliului filialei, cu avizul direcţiilor de specialitate ale Corpului, şi se publică într-un ziar local, şi anual în Monitorul Oficial al României cu ocazia publicării Tabloului Corpului. Pentru redobândirea dreptului de exercitare a profesiei este necesară susţinerea unui nou examen de aptitudini.”

Având în vedere reglementările Corpului pe linia membrilor inactivi cu restanțe, situația acestora va fi analizată de către Consiliul filialei C.E.C.C.A.R. București în ședința din luna iulie 2014.

Pentru evitarea aplicării prevederilor mai sus menționate, aceștia sunt invitați la sediul filialei pentru clarificarea situației, până cel târziu la data de 30.06.2014. 


ÎNȘTIINȚARE RADIERE MEMBRI      

Vă informăm faptul că prin Hotărârea Consiliului filialei C.E.C.C.A.R. București nr. 13/05 din 15.11.2013 și nr. 14/03 din 31.03.2014 s-a dispus radierea din Tabloul Corpului a membrilor cu debite, potrivit:

 • prevederilor art. 97 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.E.C.C.A.R., republicat, “Consiliul filialei pronunță radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situații: (...) c) neplata cotizației profesionale pe o perioadă de un an (...)”;
 • prevederilor art. 23 pct. (1) din O.G. nr. 65/1994, privind organizarea și desfășurarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “Membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați au obligația să plătească cotizațiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului”.

În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 101 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.E.C.C.A.R. (R.O.F), republicat: “(…)Cel în cauză încetează de a mai fi membru al Corpului și nu mai figurează în Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei Corpului și nici regulilor sale; de asemena, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat”.

Totodată, potrivit prevederilor art. 102 din R.O.F. C.E.C.C.A.R., republicat: “Cel interesat poate, atunci când dorește, dar nu mai tarziu de 3 ani și când sunt îndeplinite condițiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului, să obțină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere. În cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renunțării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana în cauză va susține din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calității de expert contabil și de contabil autorizat, dacă celelalte condiții pentru obținerea calității prevăzute de regulament sunt îndeplinite”.

Astfel, în cazul radierii persoanelor juridice, viza de exercitare a profesiei în cazul administratorilor/asociaților acestora, membri ai Corpului, persoane fizice, se poate obține, doar după clarificarea statutului societății și achitarea debitului.

Click pentru consultarea listei membrilor care au fost radiați prin Hotărârea Consiliului filialei C.E.C.C.A.R. București nr. 13/05 din 15.11.2013 și nr. 14/03 din 31.03.2014


 

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ GRATUITĂ ÎN DOMENIUL TIC

 

Vă reamintim faptul că Academia de Studii Economice Bucureşti, în calitate de coordonator, şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, în calitate de partener, derulează în prezent proiectul de finanţare europeană cu titlul “Utilizarea TIC pentru servicii de calitate în domeniul financiar contabil”.

C.E.C.C.A.R. asigură implementarea proiectului la nivel naţional, prin intermediul filialelor sale, astfel ca profesioniştii contabili să beneficieze de  cursuri de formare profesională în domeniul TIC gratuite, datorită cofinanţării oferite prin POSDRU

De asemenea vă informăm că  stagiarii au obligativitatea  de a efectua, gratuit,  cursurile de formare TIC în cadrul proiectului de finanţare europeană cu titlu „Utilizarea TIC pentru servicii de calitate în domeniul financiar contabil”.  

Vă invităm să accesaţi următorul link-ul, de unde pot fi descărcate documentele care trebuiesc completate: http://formare.contatic.ase.ro/mod/folder/view.php?id=100

Documentele vor fi predate la filiala C.E.C.C.A.R.  Bucureşti. De asemenea pentru operativitate, acestea pot fi transmise prin poştă, direct de membri, la  Academia de Studii Economice Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6 sector 1, Birou 0024, pentru proiect POSDRU/81/3.2/S/59664.

Important: pe documentele originale în copii (diploma,certificat naştere,etc.) trebuie să existe menţiunea ”conform cu originalul”, numele şi semnătura persoanei care confirmă documentul original. 

 


MODIFICĂRI CPP CU INCIDENŢĂ ÎN ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ

Urmare modificărilor noului Cod de Procedură Penală, cu incidenţă în activitatea de expertiză contabilă judiciară, vă prezentăm tabelul cu aceste modificări, ce prezintă în opoziţie prevederile anterioare ale CPP, cu cele în vigoare.

Descarcă modificări CPP aici.

 


SEMNĂTURA ELECTRONICĂ

 

Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?

Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital.

Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?

Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.

Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.

Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire. Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala de domiciliu sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail: ceccar@certsign.ro; tel. 031.101.18.70.

Oferta negociată pentru membrii C.E.C.C.A.R.

 


 RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE - DEPUNERE ON-LINE

 

 

În vederea asigurării pentru membrii C.E.C.C.A.R. facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

Legat de aceste facilităţi, membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:  

 • solicitaţi personal la filiala C.E.C.C.A.R. de domiciliu, datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare 

             sau

 • trimiteţi pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un e-mail cu subiectul: „Solicitare creare cont”, la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de e-mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de e-mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de e-mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

Odată creat contul, veţi primi pe adresa de e-mail personală, informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.

 


 

   IMPORTANT

viza de exercitare a profesiei 2014

 

      Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 republicată, activităţile prevăzute la art. 6 şi, respectiv, la art. 10, putând fi desfăşurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, înscrise în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi dovedită cu legitimaţia de membru, vizată anual.

     În acest sens, vă reamimtim faptul că viza anuală obligatorie pentru exercitarea profesiei de către membri persoane fizice şi juridice se acordă până la data de 31 ianuarie, potrivit Normelor nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, cu modificările şi completările ulterioare.

    Astfel, modalitatea de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil autorizat din raza de activitate a filialei, va fi analizată de către Consiliul filialei C.E.C.C.A.R. Bucureşti, în şedinţa din luna martie 2014, iar abaterile profesionale constatate (prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei şi nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor), vor fi înaintate Comisiei de Disciplină a filialei, potrivit art. 121 lit. e) şi g) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, republicat, pentru competentă soluţionare.

     Membrii filialei care nu au respectat obligaţia obţinerii vizei anuale sau avizului de funcţionare pentru anul 2014 până la termenul de 31 ianuarie, sunt rugaţi să se prezinte în următoarele zile la sediul filialei, pentru îndeplinirea condiţiilor de membru şi evitarea aplicării prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al C.E.C.C.A.R., republicat, menţionate mai sus.

 

 


IMPORTANT – în atenţia membrilor

 

Vă informăm că 31 ianuarie 2014 a fost  termenul limită de depunere a Raportului anual de activitate pe anul 2013, achitarea cotizaţiilor profesionale (fixe şi variabile), în vederea  obţinerii vizei anuale de exercitare a profesiei şi eliberarea parafei de lucru cu valabilitate anuală.

 

Reamintim membrilor filialei C.E.C.C.A.R. Bucureşti că, pentru a fi cuprinşi în Tabloul Corpului ce va fi transmis pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I (31 martie 2014), trebuie să fi obţinut viză de exercitare a profesiei pentru anul 2014.

 

În acest sens, precizăm că Tabloul Corpului se publică anual în Monitorul Oficial al României. În Tablou sunt înscrişi toţi membrii, persoane fizice, experţi contabili, contabili autorizaţi, persoane juridice de profil (cu drept de exercitare a profesiei pentru anul în curs), precum şi membrii inactivi fără drept de exercitare a profesiei, care au achitat cotizaţia pentru anul în curs.

De asemenea, vă reamintim că neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti, la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic, reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează de către Comisia de Disciplină a filialei, potrivit art. 122 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al C.E.C.C.A.R., republicat.

Astfel, membrii filialei care nu au achitat cotizaţiile profesionale la termenele prevăzute în reglementările Corpului, sunt invitaţi la sediul filialei până la data de 27.03.2014 pentru clarificarea situaţiei.

Vă rugăm a respecta aceste precizări pentru evitarea aplicării prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al C.E.C.C.A.R., republicat, lista pesoanelor care nu au obţinut viza de exercitare a profesiei pentru anul 2014 şi a celor care nu au achitat cotizaţiile profesionale, fiind analizată în şedinţa Consiliului filialei din data de 28 martie 2014, pentru înaintarea acesteia la Comisia de Disciplină.  

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2015